Sveriges Ingenjörer

Tävlingsregler för Facebook och Instagram

Nedan finner du allmänna villkor och regler för Sveriges Ingenjörer Facebook- och Instagram-tävlingar. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen. 

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook

Tävlingen organiseras utav Sveriges Ingenjörer. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.

Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
Policyn finns att läsa här: https://www.sverigesingenjorer.se/allmant/gdpr/

Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Sveriges Ingenjörer. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Sveriges Ingenjörer får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Sveriges Ingenjörers normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 
Vinnaren utses utav en jury hos Sveriges Ingenjörer. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas. 
Vinnaren annonseras på Facebook-sidan utav Sveriges Ingenjörer genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan. 
Vinnaren behöver kontakta Sveriges Ingenjörer inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. 

Obs! Om vinnaren inte kontaktar Sveriges Ingenjörer enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Sveriges Ingenjörer erhållit vinnarens adressuppgifter. 
Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 
Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren. 

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa allmänna tävlingsvillkor samt  samtycker till personuppgiftsbehandlingen. Tävlingen organiseras av Sveriges Ingenjörer. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram. 

Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna. 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande och bryter mot vår policy.
Policyn finns att läsa här: https://www.sverigesingenjorer.se/allmant/gdpr/

Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Sveriges Ingenjörer. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Sveriges Ingenjörer får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Sveriges Ingenjörers normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 

Vinnaren utses utav en jury hos Sveriges Ingenjörer. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.

Vinnaren annonseras på Instagram-sidan utav Sveriges Ingenjörer genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan. 

Vinnaren behöver kontakta Sveriges Ingenjörer inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, 
kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Sveriges Ingenjörer enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Sveriges Ingenjörer erhållit vinnarens adressuppgifter. 

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

Priset/vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren. 

Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Sveriges Ingenjörers sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan. 
Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Sveriges Ingenjörer kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Sveriges Ingenjörers tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen: 


Sveriges Ingenjörer  
Box 1419 
111 84 Stockholm 
Märk kuvertet med GDPR 

Till toppen