Sveriges Ingenjörer i Almedalen 2017

Under årets Almedalsvecka fokuserade Sveriges Ingenjörer på förutsättningarna för en hoppfull samhällsutveckling. Vi arrangerade ett avslutningsmingel för vår tvååriga turné Idélandet Sverige där vi presenterade nya förslag för att underlätta för ingenjörer att lösa samhällsutmaningar och skapa tillväxt. Medverkade gjorde näringsminister Mikael Damberg, Haginitiativets generalsekreterare Nina Ekelund och SLL:s innnovationslandstingsråd Daniel Forslund. Utöver det deltog vi i en rad olika seminarier och samtal.

Almedalen 2017

 Ingenjörsbloggen hittar du referat och reflektioner från förbundets olika aktiviteter under Almedalsveckan.

Några av de aktiviteter vi medverkade i:

Måndag 3/7, kl 8.00-9.10
Varför missar vi de små och medelstora företagen? Nyckeln till framtida tillväxt och kompetens 
Arrangör: IUC; Industrin tar matchen; Unionen
Plats: St Hansgatan 18F/ Trappgränd

Måndagen 3/7, kl 9.20 - 10.30
Fyra perspektiv på avtalsrörelsen 2017 och framtiden för Industriavtalet 
Plats: St Hansgatan 18F/Trappgränd 
Arrangör: IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen                                                   

Måndagen 3/7 kl. 10.30 - 11.30
Kunskap och innovation - Nycklar till framtidens skafferi
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Plats: Västsvenska Arenan                                                        

Måndagen 3/7 kl. 13.00 - 14.15
Vårt nya näringsliv - vem tänker på medarbetaren?
Arrangör: Almega
Plats: Hästskogatan 10, innergården

Måndagen 3/7 kl. 14.30 - 16.30
Pensionär idag, imorgon och i framtiden
Arrangör: News55, Alecta
Plats: Strandvägen H526 

Tisdagen 4/7 kl. 9.00 - 9.50
Sverige bäst i test - men varför?
Arrangör: Uppsala universitet 
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3

Tisdagen 4/7 kl. 10.30 - 11.30
Läget på arbetsmarknaden - så många nya vill byta jobb
Arrangör: TRR Trygghetsrådet
Plats: Hamngatan 3

Tisdagen 4/7 kl. 14.00 - 14.50
Sverige bäst i test - universitetens roll i framtiden
Arrangör: Uppsala universitet
Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3

Torsdagen 6/7 kl. 8.00 - 9.40
Industrins kompetensförsörjning 2030 - en framtidsspaning
Arrangör: Industrirådet, Teknicollege
Plats: St Hansgatan 18F/Trappgränd

Torsdagen 6/7 kl. 13.00 - 14.00
Kooperativ och företag som drivs av de anställda - morgondagens arbetsliv
Arrangör: Tankesmedjan Global utmaning
Plats: Betty Petterssons hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1

Våra representanter i Almedalen 2017

Ulrika Lindstrand
 

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande 

Basar över Sveriges största akademikerförbund och är parallellt med sitt ordförandeskap verksam inom läkemedelsvärlden

#industri #lifescience #kompetensförsörjning #robotisering #pyroteknik

 

Twitter-logga@UlrikaLindstr

 
 Per Norlander_almedalen2017
 

Per Norlander, förbundsstyrelseledamot

Är förtroendevald personalrepresentant i Ericssons koncernstyrelse och jobbar dagligen med utveckling av svensk industri

#omställning #gigekonomi #telekom #livslångtlärande #fackligtarbete

 

 Twitter-logga@PerNorlander 

 
Sofia Johannesson Almedalen2017  

Sofia Johannesson, förbundsstyrelseledamot 

Har tidigare varit akademikerklubbens ordförande på AstraZeneca och ingår i förbundets förhandlingsdelegation för Innovations- och Kemiindustrierna

#digitalisering #womenintech #hållbarhet #högreutbildning #industriforskning

 

 
Camilla Frankelius  

Camilla Frankelius, förhandlingschef 

Leder förbundets löne- och avtalsarbete med ansvar för utformning av kollektivalet för morgondagens arbetsmarknad

#framtidensarbetsliv #kollektivavtal #lönepolitik #flexpension #arbetsmiljö 

 

 

  Twitter-logga@CFrankelius
 
Peter Larsson  

Peter Larsson, samhällspolitisk chef 

Ansvarar för förbundets policyarbete och har nyligen haft regeringsuppdrag kring innovation och regional utveckling 

#innovation #integration #regionalutveckling #näringspolitik #entreprenörskap 

 

 

 Twitter-logga@PeterVLarsson 

 
Helene Robson  

Helène Robson, chefsjurist

Ansvarar för medlemmarnas arbetsrättsliga stöd & skydd samt förbundets strategi kring regelutveckling  

#LAS #arbetsrätt #svenskamodellen #patent #diskrimineringsfrågor

 

 

 Twitter-logga@helene_robson

 

 

 

 

 

Övriga förbundsföreträdare på plats

  • Lisa Bondesson är vår utrednings- och analyschef. Lisa pratar gärna om frågor som rör utbildning, kompetensförsörjning och etablering av nyanlända ingenjörer på arbetsmarknaden. Dessutom jobbar Lisa mycket med teknikintressefrågor.
  • Daniel Falk är chef för förhandling inom industrin. Svenska modellen, avtalsfrågor, arbetsmarknad och arbetsmiljöfrågor är frågor som ligger Daniel varmt om hjärtat.
  • Ove Rang är chef för förhandling inom offentlig sektor. Ove pratar gärna om offentlig sektors roll relativt den privata och akademikers villkor inom offentlig sektor.
  • Eva Lindquist är ordförande för AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och kan det mesta som rör akademikernas villkor inom den kommunala och landstingskommunala sektorn.

Kontakt

Lotta Ljungqvist, projektledare Almedalen
E-post: lotta.ljungqvist@sverigesingenjorer.se
Telefon: 072-5211087

Sveriges Ingenjörer företräder 145 500 högskoleutbildade ingenjörer och är Saco:s största förbund. Våra medlemmars visioner och insatser leder mot ett bättre samhälle. Innovationskraft från ingenjörer bidrar till ökad hållbarhet, höjd levnadsstandard och tillväxt samt fler jobb på vägen.

Kontaktperson

Lotta Ljungqvist,
projektledare Almedalen

Skicka e-post
tel: 072-5211087
Twitter @ingenjorerna