Gröna Arbetsgivare (fd SLA)

Gröna Arbetsgivare är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsnäring.

Två branschområden med separata avtal: Skogsbruk respektive Jordbruk och trädgård. Bland de anslutna företagen finns SkogForsk, Stora Enso Skog och SCA Skog AB.

 

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-06-01- 2020-05-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

För Jordbruk och Trädgård är Naturvetarna avtalsansvariga.

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04