Gröna Arbetsgivare (fd SLA)

Gröna Arbetsgivare är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsnäring.

Två branschområden med separata avtal: Skogsbruk respektive Jordbruk och trädgård. Bland de anslutna företagen finns SkogForsk, Stora Enso Skog och SCA Skog AB.

 

Avtalsperiod 1 november 2020 - 31 mars 2023

  • Lönerevisioner och ”stupstock”
    1 november 2020 med 2,8 % och 1 april 2022 med 2,2  %, om ni inte kommer överens om annan lokalt.
  • Avsättning till deltidspension
    0,4 % den 1 november 2020.  Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6 % av lönen.   
  • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
    Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Gröna förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Emilia Gudmundsson

För Jordbruk och Trädgård är Naturvetarna avtalsansvariga.

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-19
Till toppen