IT och Telekom

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalen förlängs till den 31 oktober 2020.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns Tieto, CGI och TeliaCompany.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Peter Strandbacke

Biträdande

Klara Söderström (föräldraledig)

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19