IT och Telekom

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns TeliaSonera, Tieto och Capgemini.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

IT

Telekom

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Peter Strandbacke

Biträdande

Klara Söderström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04