IT och Telekom

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns Tieto, CGI och TeliaCompany.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

IT

Telekom

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Peter Strandbacke

Biträdande

Klara Söderström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04