Sveriges Ingenjörer

TechSverige IT

Arbetsgivarorganisationen Almega IT och Telekomföretagen har bytt namn till TechSverige. TechSverige samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns Tieto, CGI och TeliaCompany.

IT-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia och Unionen.

På företagsnivå kan det även finnas lokala kollektivavtal, till exempel om lokal lönebildning.

Lön

Lönerevision ska ske 1 april varje år om inte annat är överenskommet. Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal där fokus ligger på att förklara hur vi anser att lönesättningen ska gå till. Avtalet definierar därför inte ett löneökningsutrymme men det finns en så kallad stupstock som på många håll ger ett riktmärke för hur stor den kollektiva löneökningen ska vara. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvar och bidraget till verksamheteten utifrån förutbestämda lönekriterier.

Anställningsform

En anställning gäller tills vidare om arbetsgivaren och medarbetaren inte kommit överens om annat. Arbetsgivaren behöver inga särskilda skäl för att använda sig av provanställning som får omfatta högst 6 månader.

Arbetstid, semester, övertid och restid

Arbetstidslagen är bortförhandlad i sin helhet och har ersatt av avtalet. Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i veckan under en period på 4 veckor. Avtalet definiera ersättningar för övertid, beredskap, restid, etc. De flesta anställda har idag dock förhandlat bort sin övertidskompensation mot 5 dagars extra semester och eller högre lön. Ett sådan överenskommelse gäller till vidare ock kan säga upp inför varje semesterår. Om ett avtal sägs upp återgår allt till att ersättas enligt avtalet regler. Ofta vill arbetsgivare även förhandla bort restiden och då är det bra att veta att det är en separat fråga och föranleder en egen kompensation. En medarbetare har enligt lag rätt till minst 25 dagars semester per året, därtill kan alltså ytterligare dagar tillkomma efter överenskommelse.  

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2-14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Föräldralön

Föräldralön är en utfyllnad som du får från arbetsgivaren utöver den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Föräldralön och föräldrapenning ger dig totalt 90 procent av din månadslön. Avtalet ger dig rätt till föräldralön till och med att barnet fyller 2 år. Har du jobbat 1 år har du rätt till 2st 30 dagarsperioder, har du däremot jobbat 3 år har du rätt till 6st 30 dagarsperioder av ersättning. Observera att en period om 30 dagar alltid förbrukas i fullo oavsett om du bara är ledig t ex 15 dagar.

Uppsägningstider

Vid egen uppsägning har du 1 månads uppsägningstid om du har kortare anställningstid än 2 år, 2 månaders uppsägningstid om din anställning är mellan 2-6 år och 3 månader uppsägningstid om din anställningstid är över 6 år. Om arbetsgivaren vill säga upp dig har du 1-6 månader uppsägningstid beroende på hur länge du har varit anställd. 0-2 år 1 månad, 2-4 år 2 månader, osv. Om du 55 år eller äldre och har jobbat i mer än 10 år på företaget får du ytterligare 6 månader alltså total 12 månader i uppsägningstid. För det fall arbetsgivaren vill säga upp dig bör du alltid kontakta din Akademikerförening, eller, för det fall det saknas en Akademikerförening på din arbetsplats, Sveriges Ingenjörers rådgivning.

IT

Lönerevisioner och ”stupstock”

1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 november 2020 och 1,8% från 1 april 2022.

Avsättning till flexpension

0,3% den 1 november 2020 och 0,4% den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.

Åldersbestämmelser

Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett förenklat underrättelseförfarande vid avslut av anställningen införs.

Arbetstid

Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet IT förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Telekom förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman IT
Peter Strandbacke

Biträdande ombudsman IT
Klara Söderström

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-23
Till toppen