Sveriges Byggindustrier

Bland de anslutna företagen finns JM, NCC, PEAB och Skanska.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Övriga dokument

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Granath

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-03