Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Transportföretagen avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Motorbranschen - avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Petroleumbranschen - avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Jakob Mouginot

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-03