Transportföretagen

Transportföretagen (tidigare Transportgruppen) omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till den 30 november 2020.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Transportföretagen avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Motorbranschen - avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Petroleumbranschen - avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Jakob Mouginot

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19