Sveriges Ingenjörer i Almedalen

Letar du efter personer som kan bidra med sakkunskap om det värde ingenjörerna bidrar med till företag och samhälle? Vill du veta hur vi ser på kompetensutveckling och behovet av spetskompetens?

Då ska du använda sakkunskapen hos oss! Här nedan ser du våra talespersoner och hur de kan bidra.

Sveriges Ingenjörer medverkar i Almedalsveckan genom att arrangera två seminarium, delta i många andra och hålla enskilda möten.

 

Våra talespersoner i Almedalen

Ulrika Lindstrand

Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande

@UlrikaLindstr

Ordförande för Sveriges största akademikerförbund, med bred förankring i samhällsfrågor kring bland annat innovation och teknikutveckling, utbildning och kompetens samt arbetsliv. Arbetar deltid som valideringsingenjör inom läkemedelsindustrin.

Per Norlander

Per Norlander
1:e vice förbundsordförande

@PerNorlander

Koncernförhandlare för Sveriges Ingenjörer vid Ericsson i Sverige. Har förhandlat om otaliga uppsägningar och omställningar.

Sara Magnusson

Sara Magnusson
2:e vice förbundsordförande

@SaraJMagnusson

Ingenjör och tekniskt ansvarig på LegiLexi, en icke vinstdrivande stiftelse som tar fram digitala verktyg som används av lågstadielärare för att lära alla barn att läsa. Har gått Rymdgymnasiet i Kiruna. Gillar bergsklättring.

Ellinor Bjennbacke

Ellinor Bjennbacke
Chef för Politikutveckling och opinion

@ElliBjenn

Ansvarar för att utveckla Sveriges Ingenjörers ståndpunkter i olika sakfrågor och att driva opinion i de mest prioriterade frågorna. Särskilt intresserad av hur digitaliseringen påverkar samhällets utveckling.

Camilla Frankelius

Camilla Frankelius
Förhandlingschef

@CFrankelius 

Ytterst ansvarig för förbundets löne- och avtalsarbete, med gedigen erfarenhet och god insikt i arbetsmarknadsfrågor.

André Pierrou

André Pierrou
Chef för Medlemsutveckla och rekrytera

Ansvarar för utveckling av relationerna med våra medlemmar och de förmåner förbundet erbjuder som en del av medlemskapet.

Helène Robson

Helène Robson
Chefsjurist

@helene_robson

Ansvarar för förbundets arbete med regelutveckling och juridiskt medlemsstöd, med ett stort kunnande inom arbetsrättsliga frågor.Våra aktiviteter i Almedalen

Sveriges Ingenjörer arrangerar två aktiviteter i Almedalen 2019.

Lagar, regleringar och kollektivavtal ger utrymme för ökat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare – hur kan dessa och andra verktyg bidra till att öka innovationskraften?

Tjänstesektorn har stor betydelse för att skapa nya jobb och tillväxt i Sverige. Det finns dock potential att få fram fler innovationer för att skapa ökad lönsamhet och tillväxt.

Medverkande:

  • Magnus Höij, Förbundsdirektör, Innovationsföretagen
  • Ellinor Bjennbacke, Chef politikutveckling och analys, Sveriges Ingenjörer
  • Camilla Frankelius, Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
  • Anders Persson, Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen
  • Hanna Byström, Förhandlingschef, Innovationsföretagen
  • Nils Karlson, Vd, Ratio
  • Johan Nordlund, Varumärkesjurist, PRV
  • Staffan Bjurulf, Näringspolitisk expert, Sveriges Ingenjörer
  • Maria Lindfelt, HR & Communications Director, WSP

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10:00 - 10:45

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Arrangeras av Sveriges Ingenjörer tillsammans med Innovationsföretagen och PRV.

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Vilka lösningar har ingenjörerna skapat för Gotlands framtida hållbara energiförsörjning? Hur hanterar man uppvärmning, vattenförsörjning etc.?

Evenemanget inleds på Almedalens hotell, och efter det är ni varmt välkomna att följa med på en vandring runtom i Almedalen för att titta på exempel.

Medverkande:

Bertil Klintbom, Senior konsult, fd teknisk direktör och förvaltningsdirektör för Region Gotland

Tid: Tisdagen den 3 juli, kl 8:30-9:00

Plats: Start vid entrén till Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Arrangeras av Sveriges Ingenjörer i samarbete med Innovationsföretagen.

Läs mer på Almedalsveckans webbplats

Om Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Vi är det största akademikerfacket inom Saco med 153 000 medlemmar.

Senast uppdaterad 2019-05-16