Sveriges Ingenjörer

Kom i gång som förtroendevald

Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni har en styrelse är det bra att jobba på ett strukturerat sätt. Här får du tips om hur du kan komma igång med uppdraget.

Lokal facklig verksamhet skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. En del är ganska få och är då kontaktpersoner, medan andra är flera och har därför bildat en styrelse. 

Kom igång som förtroendevald

Se filmen för att få några exempel på hur förtroendevalda har kommit igång och planerat sitt arbete.

Våra bästa tips för att komma igång

Här får du tips om hur du kan komma igång med uppdraget som förtroendevald.

Styrelsen har rutiner, erfarenhet och kontaktnät och är ett bra stöd för dig som är ny. Om du inte redan har fått en introduktion, se till att boka in det. Berätta om dina erfarenheter, intressen och vad du skulle vilja arbeta med, då kan ordförande ta hänsyn till det vid arbetsfördelning. Försök också skapa en tät dialog med en erfaren facklig kollega, exempelvis som fadder.   

Är du är ensam i rollen kan du få information av kollegor som har varit förtroendevalda. Exempelvis om hur mycket tid de har lagt ned och var de har dokumenterat protokoll osv.

Har ni förtroendevalda från andra förbund på arbetsplatsen har ni stor glädje av varandra, inte minst om ni är en nybildad förening. Ni kan samarbeta och även utbyta erfarenheter, exempelvis kring förhandling och samverkan med arbetsgivaren.  

Försäkra dig om att arbetsgivaren har fått besked om att du är förtroendevald så att du omfattas du av Förtroendemannalagen (FML) och får rätt information. I årsmötesprotokollet ska det framgå att du har blivit vald vilket räcker som intyg. Är du kontaktperson och inte redan har fått ett intyg från oss, kontakta oss på fortroendevald@sverigesingenjorer.se.

Boka in ett möte med arbetsgivaren för att lära känna varandra och diskutera hur ni ska samverka tillsammans. 

Läs om medbestämmande och samverkan

De centrala avtalen reglerar exempelvis arbetsvillkor, arbetstidsregler, föräldralön och tjänstepension.

Kollektivavtalen och avtalsområdena hittar du här.

Undersök också vilka lokala kollektivavtal ni har på er arbetsplats.

Kursen ger grundläggande kunskaper i det fackliga arbetet och möjlighet att höra om andra förtroendevaldas erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig till kursen

Förtroendemannalagen ger rätt till ledighet med lön för facklig verksamhet på arbetsplatsen. Du har rätt att ta så mycket tid som behövs för uppdraget i proportion till era arbetsplatsförhållanden. Ha dialog med arbetsgivaren om vad som är skäligt och hur du planerar att förlägga arbetet. På sidan Material & Verktyg finns en mall för tidsuppskattning.

Mall för tidsuppskattning av förtroendeuppdraget

Tänk igenom hur du vill kommunicera med medlemmarna och hur den fackliga verksamheten kan läggas upp.

Läs mer om att informera medlemmar

På sidan Material & Verktyg finns en checklista med 10 tips för verksamhetsplanering att skriva ut.

Kom ihåg att du alltid kan tala med dina fackliga kollegor i styrelsen och kontakta kansliets Rådgivning. 

Senast uppdaterad 2022-03-11
Till toppen