Sveriges Ingenjörer

Du är försäkrad i ditt fackliga uppdrag

Som fackligt förtroendevald omfattas du av ett försäkringsskydd i samband med att du utför ditt fackliga uppdrag. Här kan du läsa om vad som gäller.

Sveriges Ingenjörer och övriga Sacoförbund har tecknat försäkringar för dig som är fackligt förtroendevald för att du ska känna dig trygg när du utför ditt uppdrag. I paketet ingår tre försäkringar:

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för förtroendevalda och anställda (samt medföljande barn under 18 år, maka eller sambo) – vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning i hela världen.

Läs mer om Tjänstereseförsäkringen

Deltagarolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för olycksfallsskador bland annat under utförande av fackligt uppdrag för Sveriges Ingenjörers räkning av försäkrad medlem. Även medlemmar omfattas när de deltar deltagande i en konferens, läger eller kursverksamhet med direkt anknytning till Sveriges Ingenjörers verksamhet.

Läs mer om Deltagarolycksfallsförsäkringen

Organisationsförsäkring

Gäller för Sveriges Ingenjörer och övriga medlemsförbund inom Saco samt distrikt/lokalorganisationer med flera.

Läs mer om Organisationsförsäkringen

Har du frågor eller vill du anmäla skada?

Kontakta Folksam på 08-772 86 35 (vardagar 07.30–17.00). 

Mejla Folksam

Här kan du anmäla skada

Ersättning av premiebaserad tjänstepension i samband med centrala uppdrag

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer, fullmäktigeledamot etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg. 

Förtroendevald med centralt uppdrag som omfattas av premiebestämd tjänstepension, ex ITP 1, AKAP-KL, PA 16 avd. 1 eller BTP 1 anger det på reseräkningen i de fall då löneavdrag gjorts från arbetsgivaren som inneburit en lägre tjänstepensionsinbetalning. Förbundet kompenserar detta genom att betala ut en ersättning för förlorad tjänstepension. Förbundet har inte möjlighet att betala in till tjänstepensionsförvaltaren utan medlemmen ansvar själv för hur denna pensionsersättningen sparas.

Förtroendevalda med centralt uppdrag som har förmånsbestämd tjänstepension ex ITP 2, påverkas inte på samma sätt då det är både inkomst och tid i försäkringen som är det viktiga för pensionen, inkomstbortfall en månad gör inte någon skillnad på den förmånsbestämda pensionen.

(Endast medlem som är förtroendevald och utfört resa eller arbetsuppehåll för förbundets räkning kan skicka in reseräkning till oss.)

Senast uppdaterad 2023-07-13
Till toppen