Sveriges Ingenjörer

Planera verksamheten och aktiviteter

För att få till en välfungerande förening behöver ni även planera den fackliga verksamheten. Här finns tips för hur ni kan gå tillväga.

Ganska enkelt kan du skapa bra grund genom en grov verksamhetsplan: 

  • Gör en tidsaxel/cirkel och lägg in återkommande aktiviteter som inträffar under året. Det kan till exempel vara MBL-möten, styrelsemöten, budgetarbete, löneprocess, årsmöte och medlemsaktiviteter.
  • Sätt upp verksamhetsmål, prioritera och komplettera planen. På så vis har ni ett bra underlag för att kunna fördela arbetsuppgifter och planera in medlemskommunikation. 

Till din hjälp finns en sida om att göra en årsplan för det fackliga arbetet.

Tips på hur ni kan arbeta med lön, arbetsmiljö, jämställdhet och andra fackliga frågor hittar du här.

Stöd vid årsmöten och andra aktiviteter

Att synliggöra den fackliga verksamheten och bjuda in till medlemsaktiviteter är en stor del av verksamheten. När ni ska anordna årsmöte och andra medlemsaktiviteter finns en hel del hjälp att få både vad det gäller material, tips och aktiviteter att erbjuda. Samma sak när ni ska kommunicera med befintliga medlemmar och rekrytera nya. 

Tips om att synas och bjuda in.

Till toppen