Sveriges Ingenjörer

Utmaningar och stöd i fackligt arbete

Uppdraget som förtroendevald ska vara roligt, spännande och ge stora möjligheter till utveckling. Samtidigt vet vi att förutsättningarna kan se väldigt olika ut och att du kan ställas inför små och stora utmaningar. Men det finns alltid hjälp att få. Här har vi samlat frågor, svar, tips och stöd.

I den fackliga rollen har du många kontakter. För en framgångsrik facklig verksamhet behövs ett gott samarbete med såväl medlemmar som arbetsgivaren och andra förtroendevalda. Lite som ett hjul – får du punktering på ett ställe är det lätt att hela verksamheten haltar. Här får du tips och hjälp med olika delar för att kunna ha ett starkt balanserat hjul som rullar bra. 

Medlemmarna

Här finns frågor och svar om sådant som rör medlemmarna på arbetsplatsen. 

För att locka fler deltagare och skapa engagemang kan ni ta hjälp av olika dragplåster och du behöver inte uppfinna hjulet själv. Här är några förslag att inspireras av.

 • Dialog om aktuellt ämne som ”Förändringar i arbetstidsförläggning – vad tycker du?”. Arbetsplatsfrågor brukar engagera, medlemmarna får möjlighet att berätta vad de tycker – och ni i styrelsen får inspel i ert arbete. Här finns tips för att planera mötet.
 • Aktivitet med vd, personalchef eller annan arbetsgivarrepresentant som berättar om senaste omorganisationen, neddragningen, löneprocessenmed mera.
 • Bjud in till seminarium eller webbinarium med hjälp av förbundets kansli. Läs om förbundets utbud.

Sist men inte minst: Fråga medlemmarna om vad de vill ha för tema, hur och när de vill ses. 

Vilka möjligheter finns för att involvera och aktivera medlemmar i den fackliga verksamheten? Våra föreningsutvecklare träffar många förtroendevalda och har samlat på sig många goda exempel. I ett webbinarium delar de råd och exempel på hur du kan bjuda in till dialog, fånga upp nyfikenhet och skapa möjligheter för medlemmar att engagera sig i frågor.  

Se webbinariet Skapa intresse och medlemsengagemang

GDPR reglerar hur du tillåts hantera personuppgifter i ditt fackliga uppdrag. Det gäller till exempel medlemslistor, namn, e-postadresser, personnummer, fotografier eller medlemmarnas befattningar. Syftet är att skydda så kallade känsliga uppgifter och här ingår fackligt medlemskap. 

Medlemmar som befinner sig i svåra situationer kan känna sig pressade eller må dåligt, exempelvis vid omorganisationer, uppsägningar eller sjukskrivning. Vid kontakt kan kommunikationen av naturliga skäl vara lite extra utmanande. I webbinariet Så lyckas du med utmanande samtal får du tips på saker att tänka på före, under och efter ett samtal. Vi delar också med oss av exempel på situationer och tips på hur du kan agera. 

Vi erbjuder även kurser i samtalsmetodik. Aktuella kurstillfällen hittar du i kalendariet.

Arbetsgivaren

Här finns frågor och svar om din kontakt med arbetsgivaren.

Blir du sällan inbjuden till samverkan med arbetsgivaren? Får du varken dagordning eller underlag? Poängen med medbestämmandelagen, MBL, är att arbetsgivaren och förtroendevalda kan bidra med olika perspektiv som kan leda till bättre beslut. Som förtroendevald sitter du på kunskap om verksamhet och medarbetare som arbetsgivaren enbart får del av genom dialog. Därför finns regleringar för hur du ska kunna delta aktivt.  

I webbinariet MBL – arbetsgivarens skyldigheter och fackets möjligheter får du bland annat veta vilka möjligheter du har att ta del av underlag och att kunna komma in tidigt i beslutsprocessen. Du kan också få en snabb överblick på den här sidan.

Genom våra kollektivavtalade löneavtal har du som förtroendevald rätt att påverka och följa upp lönestruktur, lönekriterier och löneutfall. Samtidigt vet vi att vi inte alltid får gehör för våra argument eller att avtalen efterföljs. Därför har arbetar vi kontinuerligt med utbildning, råd om hur du kan agera och möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra förtroendevalda. Här är ett antal sidor med hjälp:

Det är arbetsgivaren som leder arbetet på arbetsplatsen och ansvarar för verksamheten. Som förtroendevald kan du påverka genom att argumentera och övertyga. Ofta träffar du samma personer som är arbetsgivarrepresentanter och ett sätt att få motparten att lyssna är att bygga upp förtroende och goda relationer. 

Tips för god samverkan med din arbetsgivare:

 • Boka in ett möte med arbetsgivaren för att lära känna varandra och diskutera hur ni ska samverka tillsammans. 
 • Arbeta för en långsiktigt god relation. 
 • Kom förberedd till alla möten och tänk igenom i förväg vad du vill tillföra. 
 • Var proaktiv och kom med egna förslag. Att vara konstruktiv ökar sannolikheten att påverka. 
 • Håll löften och hantera känslig information på ett professionellt sätt. 
 • Tänk långsiktigt och strategiskt. Är tiden inte mogen för en fråga du vill driva, avvakta. Det kan komma ett senare tillfälle då ditt förslag mottas mer positivt. 

I webbinariet Bygg en god relation med arbetsgivaren får du ta del av fler goda råd och exempel på hur du kan göra. 

Här kan du läsa mer om medbestämmande och samverkan.

Vårt fackliga arbete

Här finns frågor och svar om arbetet i er förening.

Struktur och tydlig fördelning av arbetet i hela styrelsen kan underlätta många utmaningar är och något vi rekommenderar. Det brukar både bli enklare och roligare. Fördelning av ansvarsområden underlättar exempelvis så att:   

 • Alla kan involveras och ni drar nytta av olika intressen och engagemang 
 • Ansvar fördelas på flera och ni undviker att allt arbete till exempel ligger på ordföranden 
 • Fler personer kan avsätta mer tid vid behov och alternera 
 • En tydlig kontaktperson finns vid medlemskommunikation 
 • Ni kan samverka bättre med arbetsgivaren 
 • Ni kan planera och arbeta parallellt med frågor 
 • Ni kan hjälpas åt och föra vidare erfarenhet och kunskap inom styrelsen. 

Exempel på arbetsområden hittar du här.  

Många praktiska råd får du i webbinariet Så lyckas ni i styrelsearbetet.

Att kliva in i en roll som förtroendevald på sin arbetsplats är både utvecklande och roligt, men kan också innehålla en del utmaningar. 

Lyssna på Ingenjörspoddens avsnitt Vilka utmaningar kan du möta i rollen som förtroendevald? Ombudsman Martin Riis delar med sig av sina insikter kring utmaningar om marknadsföring av den fackliga verksamheten, relationer och tid/prioriteringar.

Som nybildad förening har ni säkert en del frågor. För att ni ska komma i gång med arbetet på ett bra sätt erbjuder vi introduktionskurser för nybildade föreningar

Du som är förtroendevald kan göra stor skillnad i medlemmarnas vardag. Du finns nära för stöd och råd. Du är insatt i er organisation och verksamhet. Du träffar arbetsgivaren för att förhandla och påverka. Du kan arrangera medlemsaktiviteter för att exempelvis peppa inför lönesamtal. Och mycket mer. Att ha förtroendevalda på arbetsplatsen är guld värt för medlemmarna.  

Du som är förtroendevald vet redan det här. Nu gäller det att förmedla detta så att fler ser vill engagera sig. Här har vi samlat tips om hur du kan göra.

Du kan också se ett webbinarium där våra föreningsutvecklare delar med sig av goda exempel och hur du kan arbeta med engagemangstrappan. Se webbinariet Skapa intresse och medlemsengagemang.   

Mitt fackliga uppdrag

Här finns frågor och svar om ditt eget fackliga uppdrag.

Enligt förtroendemannalagen har du rätt att vara ledig från ditt ordinarie arbete så många timmar som du behöver för att utföra ditt uppdrag. Det förutsätter att du har en öppen och kontinuerlig dialog med arbetsgivaren kring förläggning, omfattning och vilka förutsättningar du behöver. Kom överens om följande: 

Hur mycket tid har du rätt att ta?

Merparten förtroendevalda kombinerar fackligt uppdrag med sin ordinarie tjänst och hur många timmar som läggs på uppdraget skiljer sig åt. Lagen anger inte specifikt antal timmar du har rätt till, utan att det ska stå i skälig proportion till förhållanden på arbetsplatsen. Händer det mycket på arbetsplatsen behöver du av naturliga skäl mer tid till uppdraget. Faktorer som kan påverka hur mycket tid du behöver är: 

 • antal medlemmar
 • eventuella stora förändringar på arbetsplatsen
 • är ni en nystartad förening behöver ni skapa rutiner och gå kurser
 • enskilda medlemsärenden  

När får du utföra uppdraget?

Förläggning av det fackliga arbetet får inte medföra hinder för arbetsgivarens verksamhet, till exempel att fackliga möten krockar med avdelningsmöten. Det är därför viktigt att ha en dialog med arbetsgivaren och stämma av hur du planerar att arbeta fackligt. 

Här finns mer information om förtroendemannalagen och en mall för att beräkna facklig tid

Grattis, i din nya roll som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen! Du är navet i vår fackliga verksamhet och ditt uppdrag är helt enkelt att arbeta för medlemmarnas bästa och att stötta dem i stort och smått.

Bästa starten får du vid en introduktion av styrelsen, så se till att boka in det om du inte redan har fått det. Styrelsen har rutiner, erfarenhet och kontaktnät och är ett bra stöd för dig som är ny. Berätta om dina erfarenheter, intressen och vad du skulle vilja arbeta med, då kan ordförande ta hänsyn till det vid arbetsfördelning. Försök också skapa en tät dialog med en erfaren facklig kollega, exempelvis som fadder.  

Nästa steg är att gå en facklig grundkurs

Checka av fler kom i gång-tips här

Har du frågor, kom ihåg att du alltid kan kontakta kansliets Rådgivning. Ring 08-613 80 00, skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se eller skicka in ditt ärende via vårt webbformulär.  

Förtroendemannalagen ger dig rätt att vara ledig utan löneavdrag från ditt ordinarie arbete för att utföra fackligt arbete som är knutet till arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren står för lönen eftersom lokalt fackligt arbete bidrar till verksamheten. Bland annat får du gå den utbildning du behöver för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag.

Alla förtroendevalda behöver grundläggande utbildning för att kunna företräda sina medlemmar, exempelvis facklig grundkurs. Sedan finns många teman att fördjupa dig i. Vad du får gå på betald ledighet beror på vad du behöver i ditt uppdrag. Är du exempelvis ledamot i föreningens styrelse och ansvarig för att förhandla med arbetsgivaren, kan du behöva gå kurser om MBL, förhandling och lön. Är du personalrepresentant i bolagsstyrelsen kan du gå PTK:s utbildning om just detta uppdrag. 

Kom ihåg att tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och att begära ledigt.

Läs mer

Till toppen