Nominera till förhandlingsdelegation

Våren 2023 ska Sveriges Ingenjörer förhandla nya kollektivavtal gällande löner och allmänna villkor och nu drar arbetet med nästa avtalsrörelse igång.

Uppdraget handlar om att inför avtal 2023 fastställa förbundens avtalskrav inom avtalsområdet utifrån Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelses inriktningsbeslut.

Det faktiska arbetet som delegat inleds under senvåren 2022 med uppstart och utbildning om vad arbetet som delegat innebär och aktuella frågor inom avtalsområdet.

Under hösten 2022 inleds arbetet med att utforma yrkanden och under våren 2023 pågår avtalsförhandlingarna. Under hela denna period träffas förhandlingsledare och delegation löpande i fysiska eller digitala möten. Den nominerade måste ha möjlighet resa till de möten som sker på förbundets kansli i Stockholm.

Observera att den som nomineras ska vara medlem i Sveriges Ingenjörer. Sista dag att nominera är den 31 december 2021.

Senast uppdaterad 2021-11-19
Till toppen