Sveriges Ingenjörer

Fremia, Folksamsavtalet

Kollektivavtalet omfattar bolagen inom Folksamkoncernen och tecknas med arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO).

Kollektivavtalet är uppdelat i ett par avtal, ett löneavtal och ett avtal om allmänna villkor. 

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönestrukturen vid Folksam ska påverkas av medarbetarnas ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser.

Löneavtalet innehåller inget ”märke”, löneutrymmet förhandlas lokalt av lokal facklig organisation.

Anställningsform

Anställning gäller tills vidare om inte annat överenskommits. För provanställning gäller reglerna i Lag om anställningsskydd (LAS).

Semester vid femdagarsvecka

Tjänsteman som uppnått viss ålder erhåller ytterligare semesterdagar, vid 44 år 25 dgr, mellan 45-49 år 26 dgr, från 50 år 28 dgr.

Har tjänsteman dessutom bortavtalad övertidsersättning erhålls ytterligare dagar, vid 44 år 30 dgr, mellan 45-49 år 31 dgr, från 50 år 33 dgr.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Uppsägningstider

För tillsvidareanställd tjänsteman gäller vid uppsägning från Folksams sida sex månaders uppsägningstid. För tillsvidareanställd tjänsteman gäller vid uppsägning från tjänstemannens sida tre månaders uppsägningstid.

2023 års avtalsförhandlingar har skett mot bakgrund av stegrande inflation och krig i Ukraina. Hur dessa påverkar ekonomin och den svenska arbetsmarknaden har varit ytterst osäkert och präglat förhandlingarna från allra första början.

Vi (Akademikerförbunden som består av Akavia och Sveriges Ingenjörer) och arbetsgivarna har kommit överens om följande: 

Det allmänna villkorsavtalet är i stort oförändrat med undantag för en ny skrivning avseende lojalitet och bisysslor och ett par redaktionella ändringar.

Lön

Lönerevisionstidpunkten är den 1 januari.
Folksam-avtalet är en sifferlöst processlöneavtal som löper tillsvidare.
En redaktionell men betydelsefull ändring i löneavtalet är att vi fått bort ett åldersdiskriminerande undantag från avtalet.

Avtalsperiod

1 januari 2023 till 31 december 2024

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Maria Olwæus

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-30
Till toppen