Sveriges Ingenjörer

Fremia, Folksamsavtalet

Kollektivavtalet omfattar bolagen inom Folksamkoncernen och tecknas med arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO).

Kollektivavtalet är uppdelat i ett par avtal, ett löneavtal och ett avtal om allmänna villkor. 

Lön

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Lönestrukturen vid Folksam ska påverkas av medarbetarnas ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser.

Löneavtalet innehåller inget ”märke”, löneutrymmet förhandlas lokalt av lokal facklig organisation.

Anställningsform

Anställning gäller tills vidare om inte annat överenskommits. För provanställning gäller reglerna i Lag om anställningsskydd (LAS).

Semester vid femdagarsvecka

Tjänsteman som uppnått viss ålder erhåller ytterligare semesterdagar, vid 44 år 25 dgr, mellan 45-49 år 26 dgr, från 50 år 28 dgr.

Har tjänsteman dessutom bortavtalad övertidsersättning erhålls ytterligare dagar, vid 44 år 30 dgr, mellan 45-49 år 31 dgr, från 50 år 33 dgr.

Sjuklön

Du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare dag 2–14. Från sjukdag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan och din arbetsgivare ska kompensera dig så att du totalt får ungefär 90 procent av din månadslön. Från sjukdag 90 tar en annan kollektivavtalad försäkring vid och fyller upp sjukpenningen från Försäkringskassan.

Uppsägningstider

För tillsvidareanställd tjänsteman gäller vid uppsägning från Folksams sida sex månaders uppsägningstid. För tillsvidareanställd tjänsteman gäller vid uppsägning från tjänstemannens sida tre månaders uppsägningstid.

Lön

Lönerevision kommer att ske från 2020-08-01 samt 2022-01-01.

Löneavtalet är ett tillsvidareavtal och är inte uppsagt. Parterna har överenskommit att se över avtalet under 2021 för att uppdatera och modernisera skrivningarna.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Maria Olwæus

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2023-01-30
Till toppen