Sveriges Ingenjörer

Statliga avtal

Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal på central nivå med Arbetsgivarverket, om t.ex. pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Du som är medlem i Sveriges Ingenjörer och är anställd inom den statliga sektorn ingår i den centrala organisationen Saco-S . Det är Saco-S som tecknar de centrala kollektivavtalen. Kollektivavtalen omfattar allt från allmänna anställningsvillkor, lön, pension, semester, föräldraledighet och ”gardinpengar”.  

Avtalen du finner nedan är de centrala avtalen. Vi vill uppmärksamma att det kan och att det bör finnas lokala avtal som är anpassade efter den lokala verksamheten. Dessa lokala avtal kan vara t.ex. vara avtal om lön, arbetstid mm. För att veta om ni har lokala avtal kontakta Saco-S föreningen på er myndighet/verk. De flesta myndigheter tillämpar Villkorsavtal-T medan inom de statliga affärsverken (Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket) går på Affärsverksavtal-T. 

Nytt avtal för statliga akademiker – statlig trygghetsöverenskommelse

Nu är även resultatet av trygghetsöverenskommelsen på privat sektor och riksdagens beslut kring ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) omhändertagna för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor. Sedan tidigare har privat sektor och kommun och region sektorn tecknat avtal om dessa frågor.

I en tid med stora rekryteringsbehov och satsningar på bland annat infrastruktur och försvar inom staten är det viktigt att stärka statens attraktivitetskraft som arbetsgivare och möjliggöra livslångt lärande och ett längre arbetsliv för våra medlemmar.  

För Sveriges Ingenjörer har det varit mycket viktigt att inte skapa trösklar eller hinder för mobilitet mellan stat, privat, kommun och region och att omställningsstudiestödet i dessa överenskommelser på alla sektorer har liknande konstruktioner.

– Detta är ett viktigt avtal för våra medlemmar och säkerställer mobilitet mellan sektorer och individens möjlighet till att fylla på sin kompetens under sin pågående anställning, säger Andreas Nyström förhandlingschef för offentlig sektor hos Sveriges Ingenjörer. Utöver detta så har vi begränsat både anställningsförordningen och undantagen vid turordning och säkerställt våra föreningars inflytande inför användning av den nya statliga visstidsanställningen.

Denna överenskommelse kompletterar det redan mycket konkurrenskraftiga statliga omställningsavtalet. Sveriges Ingenjörers kollektivavtalssidor för statlig sektor kommer uppdateras med avtalen och mer detaljerad information. Avtalet träder i kraft den 1 okt 2022.

Läs mer om överenskommelsen på Saco-S 

Läs förhandlingsprotokollet i sin helhet hos Arbetsgivarverket

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna trädde i kraft från och med den 1 januari 2022.

Uppsägningstid 16§ 

1 månads uppsägningstid - anställd upp till 1 år 

2 månaders uppsägningstid - anställd mer än 1 år 

Semester 11§ - arbetstagare som varit anställd minst 3 månader

 • Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år - 28 dagar
 • Till och med det år arbetstagaren fyller 30 år - 31 dagar
 • Till och med det år arbetstagaren fyller40 år - 34 dagar

Semester 11§ - annan arbetstagare

 • Oavsett ålder - 25 dagar 

Uppsägningstid 14kap VA-T 

Uppsägningstid från arbetstagarens sida: 

 • Anställd högst 1 år - 1 månads uppsägningstid
 • Anställd mer än 1 år - 2 månaders uppsägninsgtid

Uppsägningstid från arbetsgivarens sida: 

 • Anställd högst 1 år - 1 månads uppsägningstid
 • Anställd mer än 1 år - 3 månaders uppsägninsgtid

Semester 

 • Till och med det år arbetstagaren fyller 29 år - 28 dagar
 • Från och med det år arbetstagaren fyller 30 år - 31 dagar
 • Från och med det år arbetstagaren fyller 40 år - 35 dagar

Löneavtal RALS-T

Avtalet löper tillsvidare utan centralt angiven nivå. Detta avtal sätter ramen för processen och det ska finns ett lokalt avtal på er myndighet som reglerar hur processen ser ut hos er.  

Pensionsavtal

För dem som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring. Tidigast uttagsålder är 63 år.

För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension), förlängt intjänande till 69 år, samt särskild förhandlingsordning för flexpension. Intjänandet som är förmånsbaserat kommer inte ändras.

Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.

Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024

Vid utsändning URA-avtalet

För er som blir utsända av en statlig myndighet. 

Chefsavtal

Avtalet för dig som chef och som omfattas av ovanstående avtal. Detta är något en kommer överens om vid anställningen

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

En förutsättning för tillämpning av detta avtal är att arbetstagaren inte tidigare
varit anställd som postdoktor med stöd av detta avtal under mer än ett år inom
samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Kontakt

Sektorsansvariga ombudsmän:

 • Ingrid Karlsson, avtalsansvarig
 • Jörgen Lundqvist
 • Martin Riis
 • Irina Suomala
 • Jakob Lindmark
 • Olivia König
 • Oskar Falk

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2023-05-30
Till toppen