Sveriges Ingenjörer

TTA, Tekniktjänstearbetsgivarna

Tekniktjänstearbetsgivarna TTA är ett nytt arbetsgivarförbund inom Teknikföretagen. Det nya förbundet organiserar industrinära tjänsteföretag och har bland annat företagen AFRY, Combitech och Assa Abloy anslutet till avtalet.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 med 2,9 % och 1 april 2022 med 1,8 %, om ni inte kommer överens om annan lokalt.
 • Avsättning till deltidspension
  0,3 % den 1 november 2020 och 0,4 % den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden är 1,2 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Vid fyllda 65 år med mer än 4 års anställningstid är uppsägningstiden 3 månader.
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet TTA förändringar 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalskonferenser

Här hittar du material från den senaste digitala avtalskonferensen

Logga in för att ta del av materialet

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Christoffer Sörman

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-04-08
Till toppen