Sveriges Ingenjörer

Tjänsteföretagen och Medieföretagen

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Aktuellt

Höjt tak i sjukförsäkringen

Med anledning av att riksdagen den 15 december beslutade att höja taket för den sjukpenninggrundande inkomsten från 8 till 10 Prisbasbelopp har motsvarande konsekvensändringar införts i kollektivavtalet.

Ändringarna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

Avtalsperiod 2020-12-01 – 2023-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Tjänsteföretagen och Medieföretagen har ett gemensamt avtal.
Kontaktförbund är Akavia respektive DIK.

Senast uppdaterad 2022-04-08
Till toppen