Sveriges Ingenjörer

10 frågor och svar om kollektivavtal

Kollektivavtalen har säkrat goda arbetsvillkor sedan 1938. Men hur funkar avtalen på dagens arbetsmarknad? Vi hyllar kollektivavtalen genom att svara på några vanliga frågor. 

Sveriges Ingenjörer är en del av den svenska modellen. Men vilken är den svenska modellens roll och betydelse för dagens samhälle och arbetsmarknad? Vad är värdet och fördelen med att som medlem omfattas av kollektivavtal och hur hänger medlemskap i facket ihop med den svenska modellen?

1. Vilka rättigheter får jag på en arbetsplats med kollektivavtal som jag inte hade haft rätt till annars?  

Svar: På en arbetsplats med kollektivavtal får du bland annat rättigheter som lönerevision, tjänstepension och tillgång till försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Utan kollektivavtal bestämmer arbetsgivaren ensidigt vilka villkor som ska gälla utöver de arbetsrättsliga lagarna förstås.

2. Det finns ju redan arbetsrättsliga lagar i Sverige, är inte kollektivavtalen onödiga då? 

Svar: Lagarna är viktiga och utgör ett ramverk. Branschanpassade kollektivavtal är ett flexibelt och stabilt regelsystem som komplement till lagarna. Kollektivavtalen förhandlas om till nya arbetsvillkor och behov genom de regelbundna förhandlingarna som parterna har, i det som kallas avtalsrörelsen.

3. Är det egentligen någon poäng att vara medlem i facket, kollektivavtalet gäller väl ändå alla anställda? 

Svar: Det stämmer att kollektivavtal gäller alla anställda (hos en arbetsgivare som har kollektivavtal förstås). Men. Som medlem i facket har man fler fördelar. Till exempel om det skulle ske uppsägningar eller neddragningar då är det bara medlemmarna som får hjälp av facket. Dessutom, ju fler medlemmar i facket desto starkare blir fackets förhandlingsposition. Det leder till bättre villkor för alla. 

4. Är inte kollektivavtal förlegade på dagens arbetsmarknad?  

Svar: Kollektivavtalen säkrar att arbetstagare och arbetsgivare är överens om spelregler i både med och motgång. Kollektivavtal är därför än mer relevanta nu i en tid av snabba förändringar och osäkerhet på arbetsmarknaden. 

5. Jag har hört att kollektivavtalet ger mig sämre löneutveckling, stämmer det?

Svar: Nej det stämmer inte! Utan kollektivavtal riskerar din löneutveckling att - i värsta fall - utebli eller bli godtycklig, ojämlik och utan insyn. Faktum är att utan kollektivavtal har du inte rätt till ett årligt lönesamtal. Rätten till lönesamtal regleras nämligen i kollektivavtal och inte i svensk lag. 

6. Jag jobbar på en startup med massor av bra förmåner. Det hade jag väl inte kunnat få om företaget hade kollektivavtal?  

Svar: Kollektivavtal är ett golv, inte ett tak. Det finns ingenting i kollektivavtalen som hindrar arbetsgivaren från att ge förmåner utöver det som står där. Kollektivavtal säkerställer att alla har tillgång till samma grundläggande villkor. Det luriga med förmåner och arbetsvillkor som beskrivs i policys och personalhandböcker är att de villkoren och förmånerna kan tas bort utan att arbetsgivaren bryter mot ett avtal (eftersom policys och personalhandböcker  inte är ett avtal mellan två parter). 

7. Kollektivavtalen är väl bara ett sätt för fackförbund att utöva utpressning mot företag, lite som ett maffiaverktyg?  

Svar: Tvärtom! Maffiametoder går ju ut på att strunta i lagar och regler. Kollektivavtalen är i motsats till det ett resultat av gemensamma och ömsesidigt överenskomna regler och villkor. Kollektivavtalen lutar sig dessutom mot de lagar som finns i Sverige som syftar till att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsmarknaden. 

8. Hur hänger kollektivavtalen ihop med den svenska modellen?

Svar: Den svenska modellen är ett unikt system där arbetsgivare och fackföreningar samarbetar för att förhandla fram goda arbetsvillkor. Kollektivavtalen är kärnan i den svenska modellen. Förhandlingarna och kollektivavtalen skapar en arbetsmarknad som kännetecknas av samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagar snarare än konflikt.  

Trots att Sverige har den klart största arbetsmarknaden i Norden, har vi betydligt färre antal förlorade arbetsdagar per år till följd av konflikter och strejker än våra grannländer.

Förlorade arbetsdagar i de nordiska länderna 2010-2021

Siffrorna i tabellen kommer från Medlingsinstitutet

9. Vilka skyldigheter har jag om jag jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal? Måste jag strejka om det skulle bli aktuellt?  

Svar: Som anställd på en arbetsplats med kollektivavtal är du skyldig att följa de regler och villkor som står i avtalet. I Sverige är det mycket ovanligt att ett fackförbund utlyser strejk, men skulle det hända förväntas du som medlem att agera enligt villkoren i kollektivavtalet. Konfliktåtgärder är en sista utväg och oftast kan oenigheten lösas genom dialog innan några åtgärder blir aktuella. 

10. Varför behöver jag som anställd ha koll på det här? 

Svar: Kunskap är makt. Som anställd med koll på den svenska modellen och kollektivavtalet får du en förståelse för dina rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Du får också inblick i hur dina arbetsvillkor och förmåner förhandlas fram. Det gör det lättare att ställa krav och påverka.  

Senast uppdaterad 2024-03-15
Till toppen