Sveriges Ingenjörer

Omställningsstudiestöd

Vill du vidareutvecklas som ingenjör med ytterligare utbildning? Du som är yrkesverksam kan söka omställningsstudiestöd för att plugga i ett år med upp till 80 procent av lönen. Stödet omfattar även visstidsanställda och egenföretagare.

Stärk din ställning på arbetsmarknaden

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det har förhandlats fram av fack och arbetsgivare som en del av Trygghetsöverenskommelsen och syftet är att du ska kunna studera och öka din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du kan antingen vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår.

Kollektivavtal ger mer omställningsstudiestöd

Genom omställningsstudiestödet får du ett statligt studiebidrag från CSN baserat på din inkomst. Arbetar du hos en arbetsgivare som har kollektivavtal utökas bidraget så att du kan få upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp. Om du vill kan du också fylla på med omställningsstudielån.

Du kan få stödet under 44 veckor, längre om du studerar på deltid.

Hur mycket kan jag få i omställningsstudiestöd?

Det nya studiestödet består av en statlig ersättning om högst 21 300 kr vid heltidsstudier. Det är också den högsta ersättning den som inte omfattas av kollektivavtal kan få. Det nya huvudavtalet ger sedan ytterligare påfyllning. Du kan också fylla på med omställningsstudielån. 

Vi har gjort tre exempel på ingenjörslöner och hur stort omställningsstudiestödet blir. Exemplen motsvarar heltidsstudier. Vid deltidsstudier sjunker ersättningen motsvarande.

Omställningsstudiestödet är både skattepliktigt och pensionsgrundande.

Frågor och svar om omställningsstudiestödet

Du kan få omställningsstudiestöd från och med det år du fyller 27 till och med det år du fyller 62.

Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha arbetat minst 8 år under de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna.

Läs mer hos CSN

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola. Det viktiga är att du väljer en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer hos CSN om krav på utbildningarna

1. Först hittar du rätt utbildning och kontaktar omställningsorganisationen.

Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Här är några som är vanliga för ingenjörer:

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kontaktar du Kammarkollegiet.

2. Sök utbildningen.

3. Ansökan om omställningsstudiestöd och omställningsstudielån gör du till CSN. Läs mer hos CSN

4. Det utökade studiebidraget som du kan få om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal ansöker du om hos omställningsorganisationen.

5. Invänta CSN:s beslut.

Det är två ansökningsomgångar per år, 1 april och 1 oktober. När du ansöker beror på när du ska börja studera.

Läs mer hos CSN

CSN får en summa pengar för omställningsstudiestödet från riksdagen varje år. Ansökningarna om stöd beviljas i den ordning de kommer och så länge pengarna räcker. Det är alltså först till kvarn som gäller. Men den som redan studerar med omställningsstudiestöd och söker igen har förtur.

Läs mer hos CSN

Många som fick avslag vid förra söktillfället hade en ofullständig ansökan, så var noga med att du fått med allt som efterfrågas.
 
En viktig del av CSN:s bedömning av din ansökan är att utbildningen du sökt gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, så det är bra att beskriva hur. Ta gärna hjälp av din omställningsorganisation som kan skriva ett yttrande till CSN som intygar att utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Omställningsorganisationen kan även ge kostnadsfri studie- och yrkesvägledning. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om hur omställningsorganisationen kan hjälpa dig.

Vilken omställningsorganisation tillhör jag?

Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Här är några som är vanliga för ingenjörer:

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kontaktar du Kammarkollegiet.

Omställningsorganisationen kan hjälpa dig med ansökan om omställningsstudiestöd genom att skriva ett yttrande till CSN som intygar att utbildningen du vill gå stärker din ställning på arbetsmarknaden. På CSN:s webbplats kan du läsa mer om hur omställningsorganisationen kan hjälpa dig. Kontakta gärna omställningsorganisationen så snart du bestämt att du vill studera med omställningsstudiestöd.
 
Genom kollektivavtalet kan du även få kostnadsfri studie- och yrkesvägledning via din omställningsorganisation. Omställningsorganisationen kan även guida dig till andra stöd som finns i trygghetsöverenskommelsen eller i kollektivavtalet.

 

Vilken omställningsorganisation tillhör jag?

Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Här är några som är vanliga för ingenjörer:

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kontaktar du Kammarkollegiet.

Du har rätt till ledigt för studier med omställningsstudiestöd enligt studieledighetslagen.

Läs mer om tjänstledighet för studier

Nej, det är helt olika typer av kompetensutveckling. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att ge dig din ordinarie kompetensutveckling. När det gäller studier med omställningsstudiestöd väljer du själv hur du vill bredda eller fördjupa dina kunskaper.

Kompetensstöd och omställningsstöd via omställningsorganisation

I Trygghetsöverenskommelsen ingår även fler stöd för den som står inför nästa steg i arbetslivet.

Kompetensstöd

Kompetensstödet är till för dig som har en anställning men vill stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. I stödet ingår bland annat vägledning, rådgivning och hjälp med utbildning från en omställningsorganisation. Det omfattar även den som har en tidsbegränsad anställning.

Omställningsstöd

Omställningsstödet är till för dig som sagts upp från en anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom eller dig som varit visstidsanställd. Stödet kan bestå av bland annat rådgivning, vägledning eller olika typer av studiestöd via en omställningsorganisation. Stödet syftar till att underlätta vägen vidare på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad 2023-01-24
Till toppen