Sveriges Ingenjörer

Trygghetsöverenskommelsen och arbetsrätten för statlig och kommunal sektor

Trygghetsöverenskommelsen och förändringarna i arbetsrätten gäller hela arbetsmarknaden med anpassningar för olika sektorer. Läs vad som gäller för kommunal och statlig sektor här.

Kommun- och regionsektorn 

Inom kommun och regionsektorn har parterna kommit överens om att 22 § LAS, det så kallade treundantaget, inte ska tillämpas. Läs mer om villkoren för SKR här

Inom Sobona gäller 22 § LAS på samma sätt som för privat sektor.

Omställningsstudiestöd för anställda i kommun och region

Från den 1 oktober är det möjligt att söka stöd från Omställningsfonden för studier som påbörjas efter den 1 januari 2023 utifrån det nytecknade avtalet Kompetens- och omställningsavtalet - KOM KR (Kommunalt omställningsavtal för anställda inom kommun- och regionssektorn och anställda inom Sobona-bolagen).

Läs mer om Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Läs mer om omställningsstudiestödet hos Omställningsfonden

Statligt anställda

Resultatet av trygghetsöverenskommelsen på privat sektor och riksdagens beslut kring ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) är omhändertaget även för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor. Avtalet träder i kraft den 1 okt 2022. Läs mer om det nya avtalet här.

Omställningsstudiestöd för anställda i staten

Trygghetsstiftelsen erbjuder kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning för dig som är statligt anställd.

Läs mer hos Trygghetsstiftelsen

Omställningsstudiestödet

Omställningsstudiestödet ger dig ekonomiska möjligheter att styra över din kompetensutveckling.

Läs mer om det nya stödet
Till toppen