Sveriges Ingenjörer

Trygghetsöverenskommelsen och arbetsrätten för statlig och kommunal sektor

Trygghetsöverenskommelsen och förändringarna i arbetsrätten gäller hela arbetsmarknaden med anpassningar för olika sektorer. Läs vad som gäller för kommunal och statlig sektor här.

Kommun- och regionsektorn 

Inom kommun och regionsektorn har parterna kommit överens om att 22 § LAS, det så kallade treundantaget, inte ska tillämpas. Läs mer om villkoren för SKR här

Inom Sobona gäller 22 § LAS på samma sätt som för privat sektor.

Omställningsstudiestöd för anställda i kommun och region

Från den 1 oktober är det möjligt att söka stöd från Omställningsfonden för studier som påbörjas efter den 1 januari 2023 utifrån det nytecknade avtalet Kompetens- och omställningsavtalet - KOM KR (Kommunalt omställningsavtal för anställda inom kommun- och regionssektorn och anställda inom Sobona-bolagen).

Läs mer om Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR

Läs mer om omställningsstudiestödet hos Omställningsfonden

Statligt anställda

Resultatet av trygghetsöverenskommelsen på privat sektor och riksdagens beslut kring ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) är omhändertaget även för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor. Avtalet träder i kraft den 1 okt 2022. Läs mer om det nya avtalet här.

Omställningsstudiestöd för anställda i staten

Trygghetsstiftelsen erbjuder kompetensstöd i form av vägledning och rådgivning för dig som är statligt anställd.

Läs mer hos Trygghetsstiftelsen

Till toppen