Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. 

På det kommunala området representeras Sveriges Ingenjörer av förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, med 17 olika Sacoförbund. AkademikerAlliansen har träffat avtalen, och avtalet är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och regioner.

Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 oktober varje år. Det är ett processavtal, utan centralt avtalade siffror. Sveriges Ingenjörer har egen, lokal partsställning.
 

Dec 2021: Nya avtal inom kommuner, regioner och kommunala bolag

Sveriges Ingenjörer har genom förhandlingskartellen AkademikerAlliansen förhandlat kring pensioner, kompetensutveckling och studiestöd för våra medlemmar inom SKRs avtalsområde.

Följande villkor har varit föremål för förhandlingarna:

  • Pensionsöverenskommelsen – KAP KLs utfasning till AKAP-KR med ett ikraftträdande årsskiftet 2022-2023. 
  • Omställning KOM-KR – till nytt förbättrat avtal planerat ikraftträdande 1 oktober 2022 vid godkännande av ny registrerad omställningsorganisation. 
  • AB Allmänna bestämmelser, villkorsdelen bilaga 1 till HÖK-T 2021. 
  • BÖK och Branschbestämmelser för Sobona med ändringar utifrån förändringar i LAS. 

Fördjupande material: är du förtroendevald, logga in och läs mer om avtalsinnehåll och få tillgång till en FAQ .

Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 trädde regler om ett karensavdrag i sjuklönelagen i kraft. Det ersätter den tidigare karensdagen, avdraget ska motsvara 20 procent av en genomsnittlig veckas sjuklön. För detta avtalsområde har parterna kommit överens om att avdraget görs enligt följande formel: Kalenderdagslön x 1,4 x 80 %

Kalenderdagslönen beräknas utifrån antalet kalenderdagar aktuell månad har. Principen med den så kallade 1,4-regeln är att varje ledighet utan lön får bära sin del av lön under fridagar som infaller under veckan, d v s lördag och söndag. Ingår beredskap under sjukperioden, så ingår den ersättningen i karensavdraget och beräknas endast på första dagen i sjukperioden.

Viktig information om lokala kollektivavtal

Sveriges Ingenjörer har noterat att vissa arbetsgivare önskat teckna lokala kollektivavtal för att synkronisera villkoren i AB 17, vårt nuvarande centrala avtal, med villkoren i AB 20.

Bakgrunden till att vi valt att stanna kvar i AB 17 är att förbundet bedömt att AB 20 innehåller ett flertal villkor (däribland projektanställning) som väsentligen försämrar villkoren för våra medlemmar.

Vi vill därför särskilt uppmana er att inte teckna lokala kollektivavtal som syftar till att överbrygga gränserna och/eller synkronisera avtalen med varandra.

Om du som förtroendevald har frågor kring detta eller arbetsgivaren på din arbetsplats kontaktar dig i ovan nämnt syfte ser vi gärna att du tar kontakt med oss, lämpligast via forhandling@sverigesingenjorer.se

Krislägesavtal

Mot bakgrund av bränderna 2018 har Sveriges Ingenjörer genom AkademikerAlliansen tecknat ett krislägesavtal med arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Avtalsdokument

Kontakt

Ansvariga ombudsmän kommuner och Regioner:

Ingrid Karlsson
Jörgen Lundqvist
Jakob Lindmark
Sam Najafian
Martin Riis
Johanna Bång
Irina Suomala
Alexander Bergfriedt

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2022-03-24
Till toppen