Sveriges Ingenjörer

FAQ om att avtalsförhandlingarna skjuts upp

Vad innebär det att förhandlingarna inom industrin ajourneras och återupptas i oktober? 

Vanliga frågor och svar

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med de andra fackförbunden och arbetsgivarna inom industrin beslutat att ajournera avtalsförhandlingarna inom industriavtalet. Det innebär att avtalen som löper 2017-07-01- 2020-03-31 prolongeras att gälla till och med den 31 oktober. 

Det här kommer få konsekvenser även för dessa kollektivavtal – men i dagsläget är det inte beslutat om vad som händer där.  

Den statliga sektorn har tillsvidareavtal och har ännu inte inlett sina förhandlingar. I kommuner och regioner ser det olika ut: vissa är klara med årets förhandlingar medan andra inte har kommit igång. Förhandlingar har startat med SKR om Allmänna Bestämmelser (AB).  

Det betyder att gällande villkor i kollektivavtalen fortsätter att gälla i oförändrat.  

Märket kommer att sättas först när avtalsförhandlingarna återupptas i oktober.  

Nej. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober.

Nej. Du som förtroendevalda ska inte inleda några lokala lönerevisioner och ni ska inte teckna några lokala löneavtal. Dessa skjuts upp till efter den sista oktober. 

Andra revideringar av lön i samband med byte av tjänst eller nya arbetsuppgifter kan dock genomföras. 

Nej, vår rekommendation är att företagen väntar med lönesamtalen tills det finns ett avtal. Att hålla lönesamtal när den ekonomiska osäkerheten är som störst är inte lämpligt. 

 Det kan vi inte svara på i dagsläget, det är en fråga som kommer att diskuteras när vi återupptar förhandlingarna i höst.  

Det nya Coronaviruset och den påföljande pandemin utsätter hela världen för enorma påfrestningar. Påverkan på svenska samhällsfunktioner, industrin och näringslivet i övrigt gör arbetsmarknadens parter inte ser det som rimligt eller ens möjligt att teckna avtal. Sveriges Ingenjörer tar sitt ansvar tillsammans med de andra parterna, vilket vi ser som styrka i den svenska förhandlingsmodellen. 

Senast uppdaterad 2020-03-20
Till toppen