Sveriges Ingenjörer
Arbetsrätt

Riksdagsbeslut om trygghetsöverenskommelsen

Trygghetsöverenskommelsen innebär förändringar i både lagstiftning och kollektivavtal. Framför allt förbättrade möjligheter till individen att själv styra över sin kompetensutveckling och sin framtid. De nya reglerna, både i lag och kollektivavtal, börjar gälla 1 oktober 2022.

Överenskommelsen innehåller två delar

Den ena delen berör förslag om förändrade regler för vad som ska gälla vid uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist.

Den andra delen reglerar det stöd den individ som vill vara tjänstledig för att studera för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden har rätt till. Den reglerar också vilket stöd individen kan få om anställningen upphör.

En viktig förändring är förslaget om ett helt nytt statligt studiestöd som innebär förbättrade möjligheter att utbilda sig för den som är anställd eller mellan jobb.
Det nya statliga studiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Vidareutbilda dig med 80 procent av lönen

Du som är yrkesverksam ingenjör kan vidareutbilda dig med upp till 80% av lönen. Avtalet och ett det ekonomiska stödet riktar sig till yrkesverksamma. Du kan utbilda dig på heltid eller deltid med upp till 80% av lönen.

Du väljer själv vad du vill plugga

Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera. Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ingenjörsyrket, komplettera med ekonomi, affärsengelska eller projektledning eller välja en helt ny inriktning. 

Du måste inte ha en fast anställning

Även du som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig. 

Vad innebär 80 procent av lönen?

Den som inte har kollektivavtal kan som mest få 21 300 kr i månaden. Den som arbetar på ett företag med kollektivavtal får ett kompletterande stöd på 80 procent av lön upp till 30 600 kr i månaden. Därutöver fyller stödet på med 65 procent av löner upp till 66 800 kr i månaden.

Så mycket studiestöd kan du få

Vi har gjort tre exempel på ingenjörslöner och vad det motsvarar i totalt studiestöd för den som väljer att studera när det nya studiestödet införts. Exemplen motsvarar heltidsstudier. Vid deltidsstudier sjunker ersättningen motsvarande. 

Hur mycket kan jag få i omställningsstudiestöd?

Det nya studiestödet består av en statlig ersättning om högst 21 300 kr vid heltidsstudier. Det är också den högsta ersättning den som inte omfattas av kollektivavtal kan få. Det nya huvudavtalet ger sedan ytterligare påfyllning. Du kan också fylla på med omställningsstudielån. 

Vi har gjort tre exempel på ingenjörslöner och hur stort omställningsstudiestödet blir. Exemplen motsvarar heltidsstudier. Vid deltidsstudier sjunker ersättningen motsvarande.

Omställningsstudiestödet är både skattepliktigt och pensionsgrundande.

  • Läs mer på PTKs webbplats (privat sektor)

Till toppen