Sveriges Ingenjörer

Trygghetsöverenskommelsen och omställningsstödet

Trygghetsöverenskommelsen som bygger på det förslag som arbetsmarknadens parter la fram till regeringen, innebär förändringar i både lagstiftning (LAS) och kollektivavtal. Framför allt ger det individen förbättrade eknomiska möjligheter att själv styra över sin kompetensutveckling och sin framtid. De nya reglerna, både i lag och kollektivavtal, börjar gälla 1 oktober 2022. 

Omställningsstödet en statlig del och en kollektivavtalad

Den ena delen ger ökad möjlighet till kompetensutveckling, både för den som har ett jobb och den som är mellan anställningar, för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Det görs genom att det införs ett helt nytt statligt studiestöd - omställningsstödet. Det gäller både den som har en anställning eller den vill stärka sin kompetens under en befintlig anställning eller den som fått lämna en anställning och vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Därtill läggs det förstärkta studiestöd som den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan ta del av genom det nya Huvudavtalet som sluts mellan parterna den 22 juni 2022.

De nya studiestöden kommer också omfatta väsentligt fler än tidigare och nu gälla också den med visstidsanställning, är egenföretagare eller jobbar deltid.

Det är inte din arbetsgivare som bestämmer vad du ska studera.

Du bestämmer själv, så länge som utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden. Kanske vill du vässa dig inom ingenjörsyrket, komplettera med ekonomi, affärsengelska eller projektledning eller välja en helt ny inriktning. 

Den andra delen i överenskommelsen berör förändringar i LAS, Lagen om Anställningsskydd, som reglerar vad som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist och personliga skäl.

Studiestödet ger yrkesverksamma ingenjörer 80 procent av lönen

Tidigare har det inte funnits något särskilt studiestöd för den som är yrkesverksam och som vill bredda eller fylla på sin kompetens. Man hade rätt att söka tjänstledigt för studier men då till en blygsam ersättning som i praktiken gjorde det ekonomiskt omöjligt för de flesta.

Det nya studiestödet, med en studielön, består av en statlig ersättning om högst 21 300 kr vid heltidsstudier. Det är också den högsta ersättning den som inte omfattas av kollektivavtal kan få. Ovanpå detta ger det nya huvudavtalet ytterligare påfyllning med 80 procent av lön upp till 30 600 kr i månaden. Därutöver fyller det kollektivavtalade stödet på med 65 procent av löner upp till 66 800 kr i månaden.

Du bestämmer själv om du vill utbilda dig på heltid eller deltid och ersättningen anpassas efter studietakten.

Tre exempel på studiestöd för ingenjörslöner

Vi har gjort tre exempel på ingenjörslöner och vad det motsvarar i totalt studiestöd för den som väljer att studera när det nya studiestödet införts. Exemplen motsvarar heltidsstudier. Vid deltidsstudier sjunker ersättningen motsvarande. 

Omställningsstudiestödet – även till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

Idag får den som förlorar jobbet och omfattas av kollektivavtal vid arbetsbrist eller sjukdom bra hjälp via parternas omställningsorganisation TRR att hitta ett nytt jobb. Med det nya studiestödet blir det en ytterligare förstärkning ekonomiskt vid studier och därmed möjligheten att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och hitta ett nytt jobb.

En viktig skillnad från tidigare är att fler omfattas. Tidigare omfattades bara de som hade en tillsvidareanställning av omställningsstödet. Detta ändras nu till att gälla även den som är visstidsanställd. Nu får den tillgång till samma studiestöd, rådgivning och studielön som tillsvidareanställda som blir av med jobbet.

Ny statlig omställningsorganisation för de utan kollektivavtal

Ytterligare en stor förändring är att staten kliver in och tar ansvar för omställning- och kompetensstöd. Det innebär att det startas upp en helt ny organisation under Kammarkollegiet som ska ta ansvar för omställning för den som arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal. Samtidigt kommer staten också att bekosta en del av det som arbetsgivarna med kollektivavtal betalar för omställningsorganisationer som TRR. Det sker genom en reduktion av avgiften som arbetsgivarna betalar till TRR.

Överenskommelsen ord för ord

Här presenterar studiestödsöverenskommelsen ord för ord så att du enkelt ska kunna få en uppfattning om vad som gäller. Det nya regelverk för arbetsmarknaden ska vara på plats 1 oktober 2022.

Fördjupande information

  • Omställningsstudiestöd – CSN
  • Nya spelregler på arbetsmarknaden - information från TRR 
  • Offentlig omställningsorganisation - Kammarkollegiet
  • Trygghet och omställning - Regeringen
  • Huvudavtalet och trygghetsöverenskommelsen - PTK

 

Senast uppdaterad 2022-06-27
Till toppen