Sveriges Ingenjörer

LAS-utredningen hotar din anställningstrygghet

I januariöverenskommelsen finns krav på förändring av arbetsrätten/LAS. Frågan utreddes på två ställen parallellt. Dels förhandlade arbetsmarknadens parter och dels gjorde politikerna en egen utredning.

Politikernas utredning har nu tagit fram förslag på förändringar som får långtgående konsekvenser för din anställningstrygghet.

Utredningens förslag gör alla provanställda på livstid

Den nedmontering av anställningsskyddet som utredningen föreslår gör att många kan komma att sägas upp godtyckligt. Med liten eller ingen möjlighet att juridiskt pröva beslutet. Det blir dessutom bättre för ett företag att samtidigt säga upp och nyanställa än att kompetensutveckla och behålla befintlig personal.

Incitamenten för att du som anställd ska få kompetensutveckling blir obefintlig. För varför ska arbetsgivare bekosta kompetensutveckling när det är lättare att säga upp personalen när deras kompetens blivit uttjänt?

Förslaget i korthet

Utredningens förslag innebär att:

  • Du som anställd kan sägas upp helt godtyckligt. Vem kommer då våga ifrågasätta ledningens beslut? Slå larm när chefen beter sig olämpligt eller när en kollega utsätts för sexuella trakasserier? En tystnadskultur där ingen vågar ifrågasätta av rädsla att förlora jobbet, där alla är provanställda på livstid, är inget framgångsrecept. Inte för företagen och inte för de anställda.
  • Där det tidigare fanns lösningsorienterad dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå samförstånd och det bästa möjliga för alla inblandade finns nu bara en reaktiv konflikt som ska lösas i domstol.
  • Konsekvenserna för dig som anställd kan bli enormt kostsamma och innehåller farliga moment 22. Du kan bli godtyckligt uppsagd och ställd utan lön. Om du ändå väljer att försöka ta strid i domstol kan det betyda att du under processen vare sig kan ta ett nytt jobb eller räknas som arbetslös och därmed inte ha rätt till vare sig a-kassa eller inkomstförsäkring. Du blir i praktiken rättslös i förhållande till arbetsgivaren.

Läs hela utredningen En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30

Detta är ett mycket långtgående förslag som skulle förändra svensk arbetsmarknad i grunden och där arbetstagarens rättigheter gentemot arbetsgivaren blir obefintliga.

Ulrika Lindstrand

Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Till toppen