Sveriges Ingenjörer

Sjukförsäkring för egenföretagare

För egenföretagare gäller andra regler än för andra. Alla svenska medborgare över 16 år omfattas av lagstadgade försäkringar som till exempel sjuk-, föräldra- och arbets-skadeförsäkring. Däremot omfattas du som företagare inte av kollektivavtalade försäkringar som Industrins och Handelns tilläggspension (ITP), Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) och Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

Vad händer om du blir sjuk?

Det krävs några år för att bygga upp ett nytt företag och det är inte säkert att du kan ta ut speciellt hög lön under de första åren. Detta kan betyda sänkt standard om du blir arbetslös eller sjuk. Det är även viktigt att bygga upp ett ekonomiskt skyddsnät för att klara av eventuella olycksfall, sjukdomar eller dödsfall.

Enskild firma

Har du enskild firma baseras din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på din nettointäkt, dvs företagets resultat efter avdrag för kostnader, avsättningar till periodiseringsfonder m.m samt avdrag för egenavgifter. Läs mer på Skatteverket hur nettointäkten beräknas.

Företag under uppbyggnad

Är företaget under uppbyggnad har du möjlighet att under en period om 24 månader få en sjukpenninggrundande inkomst som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande arbete.

Karensdagar

Den lagstadgade sjukförsäkringen har en grundläggande karenstid om sju dagar för egenföretagare. Du kan välja antalet karensdagar – 14, 30, 60 eller 90. Ju fler karensdagar du väljer, desto lägre sjukförsäkringsavgift. Kontakta Försäkringskassan om du vill ändra antal karensdagar. När du fyllt 55 år kan du inte ändra till kortare karenstid.

Speciella regler för AB

Om du driver aktiebolag räknas du som anställd. Eftersom arbetsgivare enligt lag är skyldig att betala sjuklön till de anställda under de första två veckorna innebär det att ditt företag får betala din sjuklön under den perioden. Därefter betalar försäkringskassan sjukersättning.

En förutsättning för att du som driver aktiebolag ska få sjukpenning är att du tar ut lön. Kan du inte göra detta är du "nollplacerad", det vill säga du har ingen sjukpenning.

Arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) kan du som företagare teckna hos AMF, Arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkringen ger ersättning vid arbetsskada utöver det som försäkringskassan betalar.

Mer information om sjukförsäkring för egenföretagare fungerar kan du läsa hos Försäkringskassan.

Senast uppdaterad 2023-01-26
Till toppen