Sveriges Ingenjörer

Löneenkäten är stängd

Nu är årets löneenkät stängd. Tusen tack till alla ni ingenjörer som har svarat. Det är er förtjänst att lönestatistiken är pålitlig och därmed ett ovärderligt verktyg i varje medlems lönesamtal.

I februari presenteras resultatet av löneenkäten i Saco lönesök, Sveriges Ingenjörers lönedatabas med över 74 000 ingenjörslöner.

Fem anledningar till varför ditt svar har betydelse

  1. Du bidrar och får tillgång till användbar och pålitlig lönestatistik för ingenjörer.
  2. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bra underlag till din löneförhandling.
  3. Med många svar får du relevant statistik som kan brytas ner på utbildning, sektor, bransch, region och befattningsnivå.
  4. Löneenkäten är grunden till de drygt 74 000 ingenjörslöner som samlas i lönedatabasen Saco Lönesök.
  5. Lönestatistiken är ett av våra viktigaste verktyg i vårt arbete för att ingenjörer ska ha en god löneutveckling. Statistiken används både vid centrala och lokala löneförhandlingar och inte minst i ditt eget lönesamtal.
Senast uppdaterad 2024-02-08
Till toppen