Sveriges Ingenjörer

Svara på löneenkäten

Nu har vi skickat ut årets löneenkät. En av de viktigaste enkäter du kan fylla i som ingenjör. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bättre underlag för din löneförhandling.

Lönestatiken är en av de mest använda medlemsförmånerna som du som medlem alltid har tillgång till. Vårt uppdrag är att se till att statistiken alltid är tillförlitlig och användbar för er medlemmar, då behöver vi en bra och hög svarsfrekvens. 

Du måste vara inloggad för att svara på löneenkäten. Du kommer till din personliga enkät varje gång du loggar in och du kan ändra dina svar ända tills enkäten stänger i december. Det skapas bara en enkät för just dig, oavsett hur många gånger du ändrar i den. Enkätsvaren är avpersonifierade.

Vid problem att nå enkäten, försök gärna med en annan webbläsare eller logga in via din mobiltelefon.

I februari 2024 presenteras resultatet av löneenkäten i Saco Lönesök, vår lönedatabas med statistik från över 74 000 ingenjörer.

Fem anledningar till varför ditt svar har betydelse

  1. Du bidrar och får tillgång till användbar och pålitlig lönestatistik för ingenjörer.
  2. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bra underlag till din löneförhandling.
  3. Med många svar får du relevant statistik som kan brytas ner på utbildning, sektor, bransch, region och befattningsnivå.
  4. Löneenkäten är grunden till de drygt 70 000 ingenjörslöner som samlas i lönedatabasen Saco Lönesök.
  5. Lönestatistiken är ett av våra viktigaste verktyg i vårt arbete för att ingenjörer ska ha en god löneutveckling. Statistiken används både vid centrala och lokala löneförhandlingar och inte minst i ditt eget lönesamtal.
Senast uppdaterad 2023-04-04
Till toppen