Löneenkät - Sveriges ingenjörer

Löneenkäten

Stort tack alla ni som svarade på 2017 års löneenkät. Det är er förtjänst att vår unika, ingenjörsspecifika lönestatistik är pålitlig och därmed ett värdefullt underlag i varje enskild medlems lönesamtal.

Den nya statistiken finns i Saco Lönesök, Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner. 

Här hittar du lönestatistiken

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta statistikerna.

E-post
statistikerna@sverigesingenjorer.se. Ange ditt medlems- eller personnummer.

Saco Lönesök
- för medlemmar

I lönedatabasen Saco Lönesök kan du som medlem i Sveriges Ingenjörer jämföra din lön med 70 000 andra ingenjörslöner. Använd statistiken i syfte att få rätt lön. 

Saco lönesök

Därför svarar vi på löneenkäten

”Ju fler som fyller i löneenkäten, desto mer relevant i mitt lönesamtal.”
- Anna Niska, Forskare VTI, Teknologie doktor


”Det finns ingen genväg till bra lönestatistik. Därför svarar jag på löneenkäten!"
- Roger Granberg, Business Development Manager


”Löneenkäten är viktig för ingenjörernas löneutveckling.”
- Lisa Lorentzon, gruppchef Scania IT