För dig som vill starta eget

Allt fler ingenjörer går från att vara anställda till att bli egenföretagare, men innan du startar så är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har samt vilken hjälp du kan få. Här har vi samlat information för dig som tänker ta steget till att bli egenföretagare.

Guide för att starta eget företag

Om du är anställd och vill starta eget, kontrollera följande:

 • Finns det något i ditt anställningsavtal som begränsar din möjlighet att starta företag?
 • Kolla med din arbetsgivare om du kan ta tjänstledigt för att starta eget företag. Du har rätt att ta sex månaders tjänstledighet för att driva eget företag, men verksamheten får inte konkurrera med arbetsgivarens eller innebära ”väsentlig olägenhet” för denne.
 • Att ta över ett redan befintligt företag kan vara ett snabbare sätt att komma igång med ett eget företagande.

En av de viktigaste frågorna är hur mycket du ska ta betalt för dina varor/tjänster och din tid. Gör noggranna kalkyler och ta hänsyn till hur din tjänstepension påverkas av olika handlingsvägar, eftersom den är en viktig del av din sammanlagda pension. Ta inte för lite betalt i din iver att komma in på marknaden, det kan senare vara svårt att höja priset. 

Arvodet ska förutom lönekostnader också täcka:

 • Kontorshyra
 • Försäkringar
 • Telefon/IT
 • Kompetensutveckling
 • Bokföring
 • Övrig administration

Andra faktorer att ta med i beräkningen:

 • Om du är specialist med ett unikt kunnande kan du ta mer betalt
 • Hur stor marknadens efterfrågan för de tjänster du erbjuder?
 • Du kan behöva marginaler för oförutsedda händelser t ex kundförluster eller perioder utan uppdrag.

Logga in för att få tillgång till förmånen Timprisstatistik och arvodesberäkning.

Det är viktigt att ha ett bra försäkringsskydd. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom innebär kan få tunga ekonomiska konsekvenser. Ta därför reda på vad som händer om du blir långtidssjukskriven och hur ett gott försäkringsskydd bör vara utformat. Ska du arbeta som konsult så är det även viktigt att ha en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig.

Se vår film om hur du kan skapa trygghet som egenföretagare.

*Resonemanget om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) under uppstartsfasen kan uppfattas som otydligt i filmen. Vänd dig till Försäkringskassan för att fastställa en SGI.

 

 

Innan du startar ett företag är det bra att fundera på vad som händer om allt inte går som planerat. Det är viktigt att veta att du även som företagare och medlem i a-kassan har rätt till ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Läs mer om inkomstförsäkringen här.

Om du arbetar som konsult kommer du att få teckna olika konsultavtal och ska du driva företag tillsammans med andra så är det nödvändigt att redan från början teckna ett kompanjonavtal. Exempel på vad som behöver finnas med i ett konsultavtal:

- uppdragsbeskrivning
- när ska uppdraget utföras
- ska det utföras enskilt eller i grupp
- hur ska rapportering ske
- kvalitetskontroll
- test/utvärdering, uppföljning
- avtals- och uppsägningstid
- ersättning
- betalningsvillkor
- sekretessförbindelse
- rättighet till uppdragets resultat
- konkurrensförbud
- ändringar och tillägg till avtalet
- force majeure
- agerande vid en eventuell tvist

Välj rätt företagsform

Bland det första du måste göra innan du startar ditt företag är att bestämma i vilken företagsform du vill driva verksamheten. Tänk noga igenom vilken form som passar dig bäst, enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Mer information om de olika bolagsformerna finns på webbplatsen verksamt.se.

Enskild firma

Fördelen med enskild firma är att det är ett relativt enkelt och snabbt sätt att komma igång. Men det är viktigt att komma ihåg att du själv står ansvarig för allt som sker i bolagets namn. Du är med andra ord personligt betalningsansvarig.

Företagets resultat redovisar du i en bilaga till din vanliga inkomstdeklaration. Den skatt och de avgifter du ska betala beräknas på nettoinkomsten, det vill säga intäkter minus kostnader. Obs! Mer information om reglerna för att få F-skattsedel finns på webbplatsen verksamt.se.

Handelsbolag, HB

Genom att starta ett handelsbolag kan två eller flera per­soner gemensamt driva ett företag. Handelsbolaget är visserligen en egen juridisk person, men varje delägare är fullt ut ansvarig för bolagets skulder – så kallat solidariskt betalningsansvar. Det innebär att den som har en fordran på bolaget också kan kräva betalning på hela beloppet hos vem som helst av delägarna.

Som delägare betalar du skatt och avgifter på din del av handelsbolagets vinst. Du redovisar resultatet av verksamheten i en bilaga till din inkomstdeklaration.

Aktiebolag, AB

Vill du starta ett aktiebolag måste du sätta in ett aktiekapital på minst 25 000 kr från 1 januari 2020. Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och ha en godkänd eller auktoriserad revisor.
 
För vissa mindre aktiebolag och handelsbolag är revisionsplikten avskaffad from den 1 november 2010.
 
Aktiebolagsformen innebär att det finns en klar skiljelinje mellan bolag och ägare. Som aktieägare ansvarar du som regel endast med ditt aktiekapital. Styrelsens och vd:ns ansvar är emellertid mer omfattande.

Registrering

Oavsett företagsform ska du registrera ditt företag. Det gör du via verksamt.se.

Checklista för dig som ska starta eget

 • Du kan ha rätt till tjänstledighet för att prova på att starta ett företag.
 • Gör en realistisk budget.
 • Du är bokföringsskyldig från det att du startar ett företag.
 • Registrera ditt företag. Du hittar all information och webbformulär på verksamt.se
 • Upprätta ett kompanjonavtal om ni är flera som ska driva företaget.
 • Se över ditt försäkringsskydd, både för sak- och personförsäkringar.
 • Gör pensionsinbetalningar.
 • Fundera över hur du kan använda internet och sociala medier på bästa sätt.
 • Ta reda på vad som händer om du blir sjuk.
 • Ta reda på vad som händer om företaget går dåligt eller läggs ner. A-kassa? Inkomstförsäkring?
Senast uppdaterad 2022-01-17
Till toppen