Sveriges Ingenjörer
Medlemskap

Tvisteförsäkring vid tvist om uppsägning

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du extra trygghet om du hamnar i tvist med din arbetsgivare om ogiltighet av en uppsägning. Kompletterande arbetslöshetsersättning vid tvist är en försäkring som ingår i ditt medlemskap och det är enbart medlemmar i Sveriges Ingenjörer som omfattas.

Som en del av ändringarna i LAS, Lagen om anställningsskydd, kommer du som hamnar i tvist med din arbetsgivare om uppsägning inte längre ha rätt till lön under tiden som tvisten pågår. Eftersom en tvist kan pågå i flera månader, ibland i över ett år, kan det få stora konsekvenser för den anställda att lönen uteblir. Det har vi som fackförbund kämpat för att kompensera och nu har vi därför tagit fram en försäkring som ersätter den uteblivna lönen. 

Försäkringen ser lite olika ut beroende på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte och om du arbetar inom privat eller offentlig sektor.

Arbetsplatser med kollektivavtal

I huvudavtalets överenskommelse finns skrivningar om att den som sägs upp på grund av personliga skäl eller arbetsbrist ska erhålla en kompletterande arbetslöshetsersättning till den ersättning som arbetstagaren får från a-kassan. En förutsättning är att arbetstagarens fackliga organisation driver en ogiltighetstalan om uppsägningen.

Den kompletterande ersättningen ska utbetalas vid arbetslöshet och motsvarar 80 procent av tidigare lön med samma procentuella avtrappning som enligt regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen beräknas endast på lönedelar upp till och med 1,4 x inkomstbasbelopp/månad. Den utbetalas från och med första arbetslösa dagen och som längst under 300 ersättningsdagar.

Den kompletterande ersättningen utbetalas från TRR och en förutsättning för att kunna få den är att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och finns inom privat sektor. Kontakta TRR för att ansöka om ersättningen.

Läs mer på TRR:s hemsida

Arbetsplatser utan kollektivavtal och offentlig sektor

För dig som arbetatar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal, eller för dig som jobbar inom offentlig sektor gäller inte huvudavtalets regler om kompletterande arbetslöshetsersättning.

Sveriges Ingenjörer har tecknat en liknande lösning för de medlemmar som inte har rätt till ersättningen från TRR för att alla medlemmar ska ha samma rätt till kompletterande ersättning vid arbetslöshet. En förutsättning för att kunna söka ersättningen är att facket driver en ogiltighetstalan mot uppsägningen.

Försäkringen är tecknad via Folksam.

Till toppen