Medlemsavgift och betalsätt

Din medlemsavgift kan betalas månadsvis via autogiro, eller kvartals- eller årsvis via e-faktura eller inbetalningskort.

Om alla Sveriges Ingenjörers medlemmar betalade sin medlemsavgift elektroniskt skulle det göra stor skillnad för miljön. Att det dessutom är bekvämt för både dig och oss gör det hela till en enkel ekvation. Välj därför gärna ett elektroniskt betalningsalternativ.

Betala med autogiro

Medlemsavgiften dras automatiskt sista vardagen varje månad från ditt bankkonto.

Du kan anmäla autogiro på följande sätt:

 • Autogiro via din internetbank – logga in på din Internetbank och anmäl autogiro. Ange ditt medlemsnummer som betalarnummer, du hittar medlemsnumret på din faktura eller som genom att logga in här på vår webbplats.
 • Autogiro via blankett – fyll i blankett och skicka till oss.
 • Autogiro via Sverigesingenjorer.se – logga in på dina sidor och välj autogiro som betalningssätt.

För pensionärer och studerande utan anslutning till Akademikernas a-kassa gäller alltid, oavsett betalningssätt, årsvis betalning.

Vårt bankgironummer för autogiro är 630-0024.

Betala med faktura eller e-faktura

Medlemsavgiften faktureras kvartalsvis för dig som yrkesverksam i januari, april, juli och oktober och en gång per läsår för dig som är student.

Med e-faktura får du räkningen presenterad i din Internetbank och du behöver bara godkänna den. Alla uppgifter för din betalning är redan ifyllda.

Gör så här:

 • Logga in på sverigesingenjorer.se och anmäl e-faktura som betalsätt.
  Eller
 • Logga in på din Internetbank och anmäl dig till e-faktura och följ bankens instruktioner. 

E-fakturan levereras vid samma tidpunkter som du tidigare fått din pappersfaktura och har samma avgiftsperiod, det enda som förändras när du väljer e-faktura är leveranssätt.

Även du som betalar via autogiro kan få avisering om belopp och förfallodag via e-faktura. Avgiftsperioden är densamma som tidigare (månad eller helår). Avisering skickas endast ut vid beloppsändring.

Om du senare skulle ångra dig och inte längre vill ha e-faktura avanmäler du det till din Internetbank.

Vårt bankgironummer för faktura är 5303-6968
Vårt bankgironummer för e-faktura är 626-3867

Betalning från utlandet

För dig som betalar via utländsk bank:

Vi har IBAN-nummer: SE54 6000 0000 0004 6868 4751.
BIC-kod: HANDSESS. Vår bank är Svenska Handelsbanken.
Ange ditt personnummer och fakturanummer som betalningsreferens.
Eventuella bank/transaktionsavgifter betalas av betalaren.

Medlemsavgifter

OBS! Tillfällig höjning av medlemsavgiften från 1 juli 2020 för att säkra inkomstförsäkringen. 

 • Yrkesverksam medlem som betalar hel medlemsavgift betalar 100 kr/mån extra.
 • Yrkesverksam medlem som har reducerad medlemsavgift betalar 30 kr/mån extra.
 • Studentmedlemmar, yrkesverksamma medlemmar över 65 år och pensionärer berörs inte av höjningen.

Höjningen gäller från och med 1 juli 2020 till 30 september 2021. Läs mer om den tillfälliga höjningen av avgiften här.

Medlemsavgift

På grund av den tillfälliga höjningen av avgiften gäller följande avgifter mellan 1 juli 2020 och 30 september 2021. Inom parentes ordinarie avgift.

 • Yrkesverksam: 340 kr/mån (ord. 240 kr)
 • Yrkesverksam examen föregående år: 150 kr/mån (ord. 120 kr)
 • Yrkesverksam examen i år: 90 kr/mån (ord. 60 kr)
 • Yrkesverksam medlem 65+: 208 kr/mån
 • Medlem anställd utanför Norden: 150 kr/mån (ord. 120 kr)
 • Doktorand: 150 kr/mån (ord. 120 kr)
 • Reducerad avgift: 150 kr/mån (ord. 120 kr)
 • Pensionär: 456 kr/år
 • Studerande: 180 kr/år
 • Akademikernas a-kassa: 140 kr/månad

Reducerad avgift

Du kan vara berättigad till reducerad medlemsavgift om du är fullbetalande ordinarie medlem och blir

 • Arbetslös
 • Sjukskriven
 • Tjänstledig för till exempel studier
 • Föräldraledig

Förutsättningen är att din genomsnittliga bruttoinkomst under minst tre månader i följd är maximalt 24 500 kronor per månad.

Fyll i blankett för reducerad avgift, samt skicka den till Sveriges Ingenjörer.

Utlandsmedlem

Är du anställd utomlands, utanför Norden, kan du bli utlandsmedlem. Då betalar du bara halva ordinarie medlemsavgiften. Utlandsmedlemskap gäller även för dig som har haft ett gästmedlemskap i ett nordiskt land eller i Australien i tre år. Ansökan om utlandsmedlemskap görs skriftligen och ska vara undertecknad av dig.

Doktorandmedlem

För att du som redan är medlem i Sveriges Ingenjörer ska få doktorandavgift måste du kontakta förbundets medlemsservice. De uppgifter vi behöver är var du doktorerar och under vilken period. Om du inte är medlem är du välkommen att skicka in en medlemsansökan. Du anger då i ansökan att du studerar en pågående högre utbildning.

Pensionärsmedlem

För att bli pensionärsmedlem behöver du kontakta Medlemsservice via telefon eller mejl när din anställning upphör.

Som pension räknar vi också sjukersättning som beviljats utan tidsbegränsning.

Pensionärsmedlemmar har i princip samma förmåner som yrkesverksamma:

 • Tidningen Ny Teknik (ordinarie pris 3175 kr per år)
 • Kan kontakta Rådgivningen
 • Kan utnyttja medlemserbjudanden
 • Kan delta i seminarier och andra förbundsarrangemang som inte är speciellt inriktade på yrkesverksamma

Vill du gå ur a-kassan innan fyllda 65 måste du begära utträde via a-kassans utträdesformulär.

Senast uppdaterad 2018-05-30
Till toppen