Sveriges Ingenjörer

Användarvillkor för mentorer och adepter

Genom att godkänna villkoren accepterar du nedan angivna förhållningsregler för mentortjänsten och behandlingen av dina personuppgifter. Du behöver godkänna villkoren för att kunna registrera en mentorprofil och för att kunna skicka en kontaktförfrågan till en mentor.

Förhållningsregler

Ett mentorskap bygger i hög grad på förtroende och ömsesidighet. Både adept och mentor måste respektera varandras integritet. Därför förväntas du som adept eller mentor:

 • Behandla den andra parten på ett respektfullt sätt.
 • Behandla all information som lämnas med försiktighet. Regeln är att det som sägs stannar mellan adepten och mentorn om inte annat överenskommits.
 • Respektera den andra partens önskan att avbryta engagemanget/kontakten när som helst under mentorskapet.   
   

Sveriges Ingenjörer förbehåller sig rätten att stänga av medlemmar från att nyttja mentortjänsten i de fall som förhållningsreglerna inte följs. Överträdelser kommer att registreras.

Behandling av personuppgifter i Mentorsök

Som medlem i Sveriges Ingenjörer har du redan godkänt att vi sparar personuppgifter om dig. Registrerar du dig som mentor eller adept godkänner du att vi samlar in ytterligare uppgifter.

Läs om GDPR och Sveriges Ingenjörer.

Ändamål för insamling av personuppgifter i Mentorsök

Sveriges Ingenjörer behandlar personuppgifter för följande ändamål inom ramen för mentortjänsten:

 1. För att kunna registrera en mentorprofil på sverigesingenjorer.se.
 2. För att medlemmar ska kunna hitta och ta kontakt med mentorer. 
 3. För att ansvarig på förbundet ska kunna bedöma lämpligheten av en mentor.
 4. För att kunna administrera och kommunicera med adepter och mentorer. 
 5. För att kunna utvärdera mentortjänsten.
 6. För att anpassa förbundets erbjudanden utifrån medlemmarnas preferenser.

För mentorer gäller

När du registrerar en mentorprofil kommer systemet att hämta vissa uppgifter som vi redan har om dig som medlem. För att profilen ska bli komplett behöver du själv fylla i ytterligare uppgifter (exempelvis branscherfarenhet, arbetsområde, intresseområden etc). Vid behov kan du när som helst redigera dina uppgifter. 
 
Mentorprofilen är synlig för andra medlemmar bakom inloggning på sverigesingenjorer.se. Uppgifterna kommer även kunna ses av anställda på Sveriges Ingenjörer och vissa förtroendevalda hos andra SACO-förbund.  
 
Du kan när som helst avregistrera dig som mentor genom att ta bort din profil. Om du avregistrerar dig som mentor upphör detta avtal att gälla. De uppgifter du har registrerat kommer dock att sparas i syfte att anpassa förbundets erbjudanden till dig.  
 
Sveriges Ingenjörer lämnar inte ut några kontaktuppgifter till medlemmar som söker en mentor. Mentorn bestämmer själv när det sker. När mentor och adept enats om att starta ett mentorskap tar de över ansvaret för vilka uppgifter som utbyts.

För adepter gäller

När du tar kontakt med mentorer skickas dina uppgifter (namn, e-postadress och övriga uppgifter i förfrågan) med e-post till de mentorer du kontaktar. När mentor och adept enats om att starta ett mentorskap tar de över ansvaret för vilka uppgifter som utbyts. Detta avtal upphör att gälla när du avslutat mentorskapet.

De uppgifter du har registrerat kommer dock att sparas i syfte att anpassa förbundets erbjudanden till dig.

Senast uppdaterad 2023-07-10
Till toppen