Sveriges Ingenjörer

Råd och stöd

Mentor och adept skräddarsyr mentorskapet tillsammans. Ni kommer överens om inriktning, mål och ramarna för mentorskapet. Till er hjälp finns stödmaterial och mallar för hur mentorskapet ska drivas för att få ett så positivt resultat som möjligt.

Mentorhandbok och mallar

Mentorhandboken guidar genom mentorskapet från det inledande till det avslutande mötet. Handboken ger också en bakgrund till mentorskap och hur du som mentor eller adept bör ta ansvar för era respektive roller.

Som stöd finns också användbara mallar som exempelvis ett samarbetskontrakt mellan mentor och adept, agenda för introduktionsmötet och en mall för adeptens målformulering.

Om mig

Här är det viktigt att ge en kort och kärnfull beskrivning av dig själv, dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper. Du kan tänka att denna text är som den första insäljande texten i ditt personliga brev när du söker jobb. Lite som en löpsedel. Ta därför upp det som gör dig intressant som mentor.

Inledningen av din beskrivning kommer visas ut på profilkortet i mentorsök, så lägg därför krut på att skriva en lockande mening som väcker intresse och sammanfattar det viktigaste om dig.

Om du är öppen för att genomföra mentorskapet på engelska så kan du skriva din beskrivning på engelska om du vill  

Så här kan jag hjälpa

Fokusera på att beskriva vad du kan dela med dig av och bidra med i rollen som mentor. Lyft framför allt fram de kompetensområden och intressefrågor du brinner för och som du gärna bidrar med insikter och erfarenheter kring.

Är du intresserad av entreprenörskap kan du förmedla att du kan ge tips och råd till de som har startup-ambitioner. Är du erfaren ledare kan du berätta att du kan stötta i de utmaningar som följer med personalansvar och ge tips om hur man bygger effektiva team. Har du jobbat i stora globala organisationer kan du skriva att du kan dela med dig av dina lärdomar om det.

Har du som mentor speciella önskemål om vem du vill ha som adept kan du berätta det här. Kanske är du relativt ny i arbetslivet och gärna vill vara mentor för en student som pluggar sista året. Eller så kanske du är intresserad av att vara mentor för en nyanländ ingenjör som behöver stöttning. 

Tänk bara på att om du är alltför snäv i din önskan minskar utbudet av personer som du kan vara mentor för.

Branscherfarenhet

Här rekommenderar vi att du väljer att visa ut de branscher du har arbetat inom där du gärna delar med dig av dina erfarenheter. Du behöver inte ange alla branscher du jobbat inom, välj istället de du tycker är mest relevanta.

Arbetsområden

I din profil väljer du vilka arbetsområden som du har erfarenhet av. Det är för att adepten ska få en bild av vad du har jobbat med. En del adepter vill gärna ha en mentor som har erfarenheter från ett område som de själva arbeta med eller vill arbeta med i framtiden.

Saknas ditt arbetsområde i listan kan du i fritextfältet passa på att förtydliga vad du arbetar med.

Intresseområden att utbyta erfarenheter kring

I din profil väljer du vilka som är dina intresseområden. Vi förstår att det kan vara svårt att välja och därför är ett tips att välja de områden som du är riktigt intresserad av och där du har erfarenheter och kunskap som du gärna delar med dig av till din adept. Fokus är intresseområden som är kopplade till ingenjörsrollen och yrkeslivet.

Tänk på att:

 • Av säkerhetsskäl loggas du ut från webbsidan efter 20 minuters inaktivitet. Det innebär att om du fyller i formuläret under mer än 20 minuter och inte tryckt på spara, så sparas inte profilen. Vårt tips till dig är att förbereda din text innan du börjar att fylla i din mentorprofil.
 • Kontrollera att det inte finns några stavfel eller andra språkliga fel i din text. Det ger inte ett professionellt intryck om texten är slarvigt skriven. Be gärna en kollega eller vän läsa igenom, det är alltid bättre med fyra ögon än två.
 • Det kan ofta vara mycket lyckat att vara mentor för någon med en helt annan bakgrund. Var därför inte för snäv i din föreställning och beskrivning av vem du kan vara mentor för.
 • Du inte är alltför personlig i din text då din profil ses av många och av personer du inte känner.

Saknar du något alternativ i listningarna över branscher, arbetsområde eller intresseområde får du gärna mejla till mentor@sverigesingenjorer.se

Saker som är bra att ta upp:  

 • Om yrkesverksam, vad du jobbar med och inom vilken bransch
 • Om student, vad du studerar och hur långt du har kommit i utbildningen
 • Varför du vill ha en mentor och tankar om vad du vill uppnå med mentorskapet
 • Vilka frågor och utmaningar du vill ta upp med mentorn.
 • Om du vet några specifika områden du vill diskutera och utbyta erfarenheter kring 

Praktiska frågor om när du önskar starta mentorprogrammet och hur du vill träffas behöver du inte ta upp här om det inte är så att du har några specifika önskemål. Allt det praktiska kan du och mentorn stämma av senare.  

Glöm inte att göra en stavningskontroll innan du skickar iväg.

Ditt namn och e-postadress hämtas upp från medlemssystemet och skickas direkt till mentorn. Vill du ändra dina uppgifter gör du det på mina uppgifter.

Första mötet

Första mötet är till för att båda ska lära känna varandra bättre och för mentorn att få en inblick i vad adepten vill få hjälp med och vad adepten har för mål med sitt mentorskap.

Tips till introduktionsmötet

 • Presentera dig och det som kan vara intressant för den andra parten i mentorskapet
 • Era presentationer bör omfatta både privatlivet och yrkespersonen. Ju mer ni vet om varandra desto enklare och mer framgångsrikt blir ert mentorskap.
 • Lyssna aktivt. Ställ öppna och fördjupande frågor.
 • Beskriv vad ni vill få ut av mentorskapet
 • Som adept berättar du vilka områden och frågor som du vill få hjälp med. Kanske har du redan målen klara? Diskutera i så fall dina mål med din mentor.
 • Ni ska gärna under mötet, eller så snabbt som möjligt, komma fram till ett beslut om att fortsätta mentorskapet eller inte. Första mötet är inte bindande på något sätt och känns det inte rätt kan ni välja att inte gå vidare.
 • När ni båda parter är överens om att inleda ett mentorskap, skriv gärna ett samarbetskontrakt om vad ni vill uppnå med ert mentorskap.

Att sätta mål

Som adept behöver du tänka igenom dina mål och försök kommunicera dessa med din mentor tidigt i mentorskapet. Ta gärna hjälp av mentorn för att formulera målen. Det finns en mall som du kan använda för att sätta mål och skriva ner dina förväntningar på mentorskapet. Med rätt förberedelser inför ditt mentorskap så får du ett roligt, positivt och utvecklande samarbete med din mentor.

Fler tips inför första mötet och om hur du formulerar mål hittar du i mentorhandboken.

Förhållningsregler för mentorer och adepter:

 • Behandla den andra parten på ett respektfullt sätt
 • Behandla all information som lämnas med försiktighet. Regeln är att det som sägs stannar mellan adepten och mentorn om inte annat överenskommits.
 • Respektera den andra partens önskan att avbryta engagemanget/kontakten när som helst under mentorskapet.

Avsluta mentorskapet

Ett mentorskap kan pågå under en lång tidsperiod. Vår rekommendation är att mentorskapet pågår i sex till tolv månader eller så länge som parterna i mentorskapet anser att det är utvecklande och intressant. Många mentorpar kommer överens om fortsatt samarbete även efter att det formella mentorskapet är över. Det är inte ovanligt att relationen fortsätter informellt eller i någon annan strukturerad form. 

Prata om problemet

Om någon av er känner att mentorskapsrelationen inte fungerar som den ska är det viktigt att ni pratar med varandra om problemet och försöker komma fram till en lösning. Var ärlig inför den andra parten och berätta hur du upplever situationen. 

Om ni inte hittar en lösning kan ni välja att avsluta mentorskapet och var för sig hitta en ny adept eller mentor. Ni är också välkomna att vända er till förmånsansvarig på Sveriges Ingenjörer genom att mejla mentor@sverigesingenjorer.se om ni behöver hjälp att komma vidare.

Skulle det vara så att du känner dig felaktigt behandlad eller kränkt kan du även här vända dig till förmånsansvarig.

Är du orolig för den andra partens välmående?  

Om det är lämpligt, ta upp det i ert samtal. 

Får reda på något som innebär anledning till fara för den andra personen, någon annan eller företaget/organisationen kan du rådgöra med förmånsansvarig hos Sveriges Ingenjörer. 

Misstänker du något brottsligt, kontakta Polisen på 114 14. Vid akut situation med fara för någons liv eller misstanke om pågående brott, ring 112. 

Jag vill veta mer

Har du frågor om mentortjänsten är du välkommen att kontakta medlemsservice på 08-613 80 00. Om du har synpunkter på tjänsten och vill komma i kontakt med förmånsansvarig kan du mejla mentor@sverigesingenjorer.se.

Senast uppdaterad 2023-05-29
Till toppen