Sveriges Ingenjörer

Patentrådgivning

Har du en uppfinning som du vill ta vara på och utveckla? Då kan du ta hjälp av vår rådgivning för att få en första inblick i om idén är din och om den går att skydda.

Rådgivning om patent och uppfinningar

Ett patent handlar både om att skydda en uppfinning mot kopiering och om att skapa en affärsmässig fördel. För dig som är anställd är det viktigt att kontrollera om en uppfinning tillhör arbetsgivaren eller om den kan anses tillhöra dig själv. Som anställd kan det bli aktuellt med ersättning om arbetsgivaren kan anses äga uppfinningen. Är uppfinningen framtagen utanför din anställning eller som egen företagare så finns hinder innan den kan bli en patenterad uppfinning.

Vill du testa om det är nån idé med din idé?

Är du medlem i Sveriges Ingenjörer så kan du kontakta oss så gör vi en första bedömning om din idé håller måttet för att söka patent på eller om du skulle kunna ha rätt till ersättning inom ramen för din anställning. Skriv till Patentrådgivningen på forhandling@sverigesingenjorer.se och ange Patentrådgivning i ämnesraden.

Beskriv din uppfinning och vilket teknikområde den gäller samt om uppfinningen är framtagen inom ramen för din anställning eller inte. Tänk på att en grundförutsättning för att få patent är nyhetskravet, så var försiktig med att beskriva din uppfinning i detalj i mejlet. Vi arbetar under sekretess och kommer inte utan ditt samtycke att föra den information du lämnar till oss vidare. Ange ditt telefon- och medlemsnummer så kan vi höra av oss till dig och diskutera förutsättningarna för just din uppfinning.

Sveriges Ingenjörer har ett samarbete med IP-byrån AWA med uppdraget att göra professionella bedömningar av de uppfinningar som kommer in till vår Patentrådgivning. Samarbetet innebär två timmars kostnadsfri rådgivning för dig som medlem i en första bedömning. För att AWA ska kunna hjälpa dig krävs det att du konkretiserat din tekniska idé och att du tagit fram en teknisk beskrivning på uppfinningen och att du alltså vet att din tekniska lösning fungerar i praktiken. Du ska alltså ha hunnit pröva dina idéer på något sätt så att den IP som skapas blir relevant. AWA tar kontakt med dig förutsatt att de kan åta sig uppdraget. Vill du sen arbeta vidare med AWA har vi förhandlat fram ett rabatterat pris för dig som är medlem.

Du kan läsa mer om AWA på deras webbplats.

Senast uppdaterad 2023-03-16
Till toppen