Sveriges Ingenjörer

Försäkringar för student

Som studentmedlem vill vi att du ska ha den grundtrygghet som gör att du kan fokusera fullt ut på studierna. I medlemskapet ingår en studentolycksfallsförsäkring, tillgång till samtalsstöd och möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring.

Olycksfallsförsäkring och samtalsstöd

I studentmedlemskapet ingår en studentolycksfallsförsäkring som täcker dig dygnet runt och kan spela stor roll om det händer något oväntat. 

Du har även tillgång till telefontjänsten Tusen frågor – ett nummer. Där får du samtalsstöd kring problem i vardagen som på sikt kan påverka din hälsa och arbetsförmåga, alltifrån privata frågor som rör stress till juridik och ekonomi. Försäkringarna gäller så länge du är studentmedlem och under 67 år.

Läs mer hos Akademikerförsäkring

Hemförsäkring

Du kan även teckna en förmånlig studenthemförsäkring via Akademikerförsäkring som ger dig ersättning om ditt hem skadas eller dina ägodelar stjäls vid inbrott.

Försäkringar för yrkesverksam

Som yrkesverksam medlem kan du köpa försäkringar för dig, din familj och dina ägodelar via Akademkerförsäkring. Vi kan även hjälpa dig vid frågor om din tjänstepension och de kollektivavtalade försäkringar som du får genom din anställning.
 
Senast uppdaterad 2023-01-20
Till toppen