Sveriges Ingenjörer

Stockholm - Mälardalen

Kompetenta och väl betalda ingenjörer är grunden för svensk välfärd. Bildad av Akademikerföreningen vid Saab AB Avionics systems, Järfälla.

Vi vill prioritera ett starkt medlemsnära förbund med lokal facklig förankring genom lokalavdelningar, nätverksbyggande och ett förbättrat stöd till medlemmarna.

  • I ingenjörsfullmäktige vill vi verka för:
  • Effektivisering av förbundet och sänkta medlemsavgifter
  • Starka akademikerfokuserade löneavtal
  • Hållbar utveckling
  • Ett ökat fokus på våra medlemmars arbetsmiljö
  • Ett förstärkt arbete mot alla former av diskriminering
  • Påverkan av svenska och internationella beslutsfattare och avtal
  • Kompentensutveckling och anställningstrygghet
  • Innovation och nyföretagande i Sverige

Kontaktperson:

Åke Holmqvist, mail: aake.holmqvist@telia.com

Kandidater:

Åke Holmqvist

Johan Ingberg

Marcus Suurküla

Kenneth Jansson

David Lindgren

Jeanette Pahlén

Stefan B Hållander

Frida Krantz Röhne

Alex Hanna Elias

Essan Tehranipour

Johan Engel

Björn B de Maré

Till toppen