Sveriges Ingenjörer
Medlemsinflytande

Listor och valprogram

Här hittar du de Listor som deltog i valet till Ingenjörsfullmäktige 2022 och deras valprogram.

Chefer & Ledarskap

Bra ledarskap är viktigt för att Sveriges Ingenjörers medlemmar ska nå sin fulla potential, må bra och utvecklas. Listan består av engagerade medlemmar från olika delar av Sverige och olika avtalsområden.

Läs programförklaring

Erfarna Ingenjörer

Anställningstrygghet ger samarbete och innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Stärk konfliktfonden för verkningsfulla avtal som ger bra löneutveckling och ett hållbart arbetsliv med balans i livet mellan individ, familj och arbete.

Läs programförklaring

Ericssonlistan – The Ericsson list

Med erfarenhet från fackligt arbete på Sveriges största arbetsgivare för ingenjörer driver vi frågor som berör alla medlemmar. With experience from union work at Sweden´s largest employer of engineers, we drive issues relevant for all members.

Läs programförklaring

Ingenjörer för ett hållbart samhälle

Kompetenta och kunniga ingenjörer är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi agerar och verkar för en hållbar utveckling, ett jämställt samhälle och ett hållbart arbetsliv. Vårt arbete på alla nivåer utgår från Förenta Nationers Agenda 2030.

Läs programförklaring

Ingenjörer i Institutssektorn

Institutssektorn bistår näringsliv och samhälle med forsknings- och innovationsutveckling i många branscher. Ingenjörens viktiga roll är att binda samman akademi, näringsliv och samhälle samt för en hållbar teknikutveckling och klimatomställning.

Läs programförklaring

Ingenjörer i Staten

Sammanslutningen Ingenjörer i Staten är bildad för att driva en lista till Sveriges Ingenjörers fullmäktige som tar tillvara medlemmar i statlig sektors intressen.

Läs programförklaring

Ingenjörer i välfärden

Listan består av kandidater som arbetar och är fackligt förtroendevalda i någon av landets 21 regioner eller 290 kommuner. Sveriges Ingenjörer har ca 8000 medlemmar inom SKR sektorn. För att upprätthålla en god välfärd behövs bra löner och villkor.

Läs programförklaring

Ingenjörer i Väst

Vi är Ingenjörer från Västsverige som verkar för en stark region i teknikens framkant i ett hållbart samhälle. We are graduate engineers from western Sweden working for a strong region in the forefront of sustainable technology.

Läs programförklaring

Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna

Vi vill återupprätta ingenjörernas position i samhället. Sjunkande relativa lönenivåer och ökad arbetsbelastning gör ingenjörernas situation ohållbar. Vi behöver därför starkare kollektivavtal som ger oss större inflytande lokalt i företagen.

Läs programförklaring

IT, Konsult & Innovation

Vi vill representera alla som arbetar inom tjänstebranschen som IT, konsult, bank, egenföretagare, kollektivavtalslös eller arbetar inom innovativa dynamiska branscher inom privat sektor.

Läs programförklaring

Klöver Dam – kvinnligt nätverk

Listan omfattar kvinnliga ingenjörer från olika branscher och olika delar av Sverige. Vårt mål är sådan jämställdhet att kvinnliga nätverk inte behövs.

Läs programförklaring

Mera pang för pengarna

Vår ambition är ett modernt fack som vågar tänka och prova nytt. We envision a modern union that dares to think new and test ideas. Founded by the local club at Volvo Cars.

Läs programförklaring

Saab-listan

Saab-listan representerar medlemmar i Sveriges Ingenjörer som är anställda på Saab.

Läs programförklaring

Scaniaingenjörer för trygghet i förändring

Medlemskap ska ge mervärde både för individen och kollektivet. I en tid av stor förändring skapar fackligt arbete trygghet genom stärkta och bibehållna arbetsvillkor.

Läs programförklaring

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Vi är en yrkesförening inom Sveriges Ingenjörer. Vi organiserar Brand- och Civilingenjörer i Riskhantering/Brandteknik. I praktiken betyder detta att vi arbetar som ett branschnätverk och inte med traditionella fackliga frågor såsom förhandling.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer AB Volvo

Sveriges ingenjörer AB Volvo är en lista, som bildats av Akademikerna Volvos elva lokalföreningar spridda från Malmö i söder till Umeå i norr. På listan kandiderar förtroendevalda ingenjörer och ingenjörsmedlemmar anställda inom Volvokoncernen.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Norr

Vi vill förbättra villkoren för våra medlemmar i Norr, utifrån de speciella förutsättningar som vi lever med, långa avstånd begränsade möjligheter att byta jobb, nej ett lägre löneläge än övriga landet.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Syd

Swedish engineers South Ames is to further enhance creating Sveriges Ingenjörer work to improve engineers salaries, benefits and work environment We also want to facilitate working abroad for engineers. Education and lifelong learning is also important.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Sandvik

Sveriges Ingenjörer Sandvik har till uppgift att förena och företräda akademikerklubbarna inom Sandvik i Sverige. Vi är i dagsläget ca 1300 medlemmar.

Läs programförklaring

Sydöstra Sveriges Ingenjörer

Listan är framtagen i region Sydost d.v.s. Kronberg, Kalmar och Blekinge län för att verka för Ingenjörsyrket och dess villkor för att säkerhetsställa likhet för ingenjörer var än i Sverige man verkar.

Läs programförklaring

Unga Ingenjörer

Listan består av kandidater som vill föra in de unga ingenjörernas röst in i Ingenjörsfullmäktige.

Läs programförklaring

Universitet och Högskolor

Vi värnar om Sverige som kunskapsnation, ingenjörsutbildningens kvalitet och Sveriges försörjning av forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin. Bildad av oss vid universitet och högskolor.

Läs programförklaring

Ericssonlistan: 9 mandat
Sveriges Ingenjörer SANDVIK: 1 mandat
Ingenjörer i Väst: 5 mandat
Mer pang för pengarna – More Bang for the buck: 4 mandat
Högskolor och Universitet: 4 mandat
Ingenjörer i Staten: 4 mandat
Chefer & Ledarskap: 3 mandat
Klöver dam: 7 mandat
Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 1 mandat
Sveriges Ingenjörer Syd: 4 mandat
Ingenjörer i institutssektorn: 1 mandat
Scaniaingenjörerna för trygghet i förändring: 5 mandat
Ingenjörer i välfärden: 2 mandat
Sveriges Ingenjörer i NORR: 4 mandat
Unga Ingenjörer: 1 mandat
Erfarna Ingenjörer: 3 mandat
Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 3 mandat
Stockholm Mälardalen: 2 mandat
Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 7 mandat
IT, Konsult & Innovation: 3 mandat
Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna: 3 mandat
Saablistan: 4 mandat

Invalda fullmäktigeledamöter

Vi har samlat de invalda fullmäktigeledamöterna och deras kontaktuppgifter i ett separat dokument.
Se listan över fullmäktigeledamöter

Senast uppdaterad 2023-07-14
Till toppen