Sveriges Ingenjörer

Listor och valprogram

Här hittar du de Listor som deltog i valet till Ingenjörsfullmäktige 2018 och deras valprogram.

ABB-ingenjörerna

Bildad av Sveriges Ingenjörer vid ABB och består av kandidater från Akademikerföreningen samt lokalavdelningar inom Svenska ABB.

Läs programförklaring

Erfarna Civilingenjörer

Specialistkunskap en förutsättning för svensk industri. Bildad av lokalavdelningar vid ABB AB Power Transformers.

Läs programförklaring

Ericssonlistan – The Ericsson list

Bildad av lokalavdelningarna vid Ericsson. Vi skall använda våra erfarenheter inom Ericsson för hela förbundet!

Läs programförklaring

Ingenjörer för ett hållbart samhälle

Kompetenta ingenjörer är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi vill verka för en hållbar utveckling och ett jämställt samhälle. Bildad av Akademikerföreningen vid Westinghouse.

Läs programförklaring

Ingenjörer i Staten

Sammanslutningen Ingenjörer i Staten bildad för att driva en valkorporation för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor.

Läs programförklaring

IT, Konsult & Innovation

Bildad av ingenjörer inom avtalsområdena IT & Telekom, Svensk Teknik & Design, Bank & Finans samt egenföretagare.

Läs programförklaring

Jönköpingslistan

Bildad av Distrikt Jönköping Sveriges Ingenjörer, för att du är ingenjör.

Läs programförklaring

Klöver Dam – kvinnligt nätverk

Vårt mål är sådan jämställdhet att kvinnliga nätverk inte behövs. Nätverket omfattar kvinnliga ingenjörer från olika branscher och olika delar av Sverige.

Läs programförklaring

Mera pang för pengarna

Vår ambition är ett modernt fack som vågar tänka och prova nytt. We envision a modern union that dares to think new and test ideas. Founded by the local club at Volvo Cars.

Läs programförklaring

Saab-listan

Saab-listan består av kandidater från Sveriges Ingenjörers lokalavdelningar inom Saabkoncernen i Sverige. Vi bevakar och driver de frågor våra som påverkar våra lokalmedlemmar inom Saabkoncernen.

Läs programförklaring

Samhällsbyggarlistan

Sammanslutning av medlemmar som har examen från samhällsbyggnadsutbildning och/eller är verksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Stöds av SACO-klubben Sweco i Stockholm.

Läs programförklaring

Stockholm - Mälardalen

Kompetenta och väl betalda ingenjörer är grunden för svensk välfärd. Bildad av Akademikerföreningen vid Saab AB Avionics systems, Järfälla

Läs programförklaring

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Bildad av yrkesföreningen och nätverket av Brand- och Riskhanteringsingenjörer, också kallade SVEBRING. Yrkesföreningen har drygt 1150 medlemmar.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer AB Volvo

Det som är bra för Volvos ingenjörer är bra för Sveriges ingenjörer. Bildad av Akademikerna Volvo som är en sammanslutning av elva akademikerklubbar inom Volvokoncernen från Malmö till Umeå.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer i Väst

Sveriges Ingenjörer i Väst – stärker dagens och framtidens ingenjörer. Vi representerar flertalet av ingenjörerna i västsverige. Bildad av lokalavdelningarna Ericsson, Saab, ÅF, COWI och PEAB.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Norr

Bildad av distrikten i Norrland.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Syd

Bildad av Distrikt Skåne. Välkommen att rösta på oss var du än är och vilken bransch du än tillhör. Vi vill ha ett förbund för hela Sverige.

Läs programförklaring

Sveriges Ingenjörer Västmanland

Bildad av Distrikt Västmanland.

Läs programförklaring

Sydöstra Sveriges Ingenjörer

Bildad av distrikt Sydost. Sydöstra Sveriges Ingenjörer är valkorporationen för Dig som arbetar eller studerar utanför storstäderna i Sverige. Vi som finns på listan bor och arbetar i Kronobergs, Kalmar.

Läs programförklaring

Tekniska Lärares Lärarförening – TLL

En av Sveriges Ingenjörers yrkesföreningar för att främja teknisk utbildning.

Läs programförklaring

Universitet och Högskolor

Vi värnar om Sverige som kunskapsnation, ingenjörsutbildningens kvalitet och Sveriges försörjning av forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin. Bildad av oss vid universitet och högskolor.

Läs programförklaring

Vattenfall

Bildad av Vattenfalls Akademikerråd. Ett starkt engagemang för löner, lärande och arbetsmiljö. 

Läs programförklaring

Ökat lokalt inflytande

Bildad av Akademikerföreningen på Scania. Ökad medlemsnytta genom fokus på frågor våra medlemmar möter i vardagen.

Läs programförklaring

Ericssonlistan: 9 mandat
Sveriges Ingenjörer SANDVIK: 1 mandat
Ingenjörer i Väst: 5 mandat
Mer pang för pengarna – More Bang for the buck: 4 mandat
Högskolor och Universitet: 4 mandat
Ingenjörer i Staten: 4 mandat
Chefer & Ledarskap: 3 mandat
Klöver dam: 7 mandat
Sydöstra Sveriges Ingenjörer: 1 mandat
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer: 1 mandat
Sveriges Ingenjörer Syd: 4 mandat
Ingenjörer i institutssektorn: 1 mandat
Scaniaingenjörerna för trygghet i förändring: 5 mandat
Ingenjörer i välfärden: 2 mandat
Sveriges Ingenjörer i NORR: 4 mandat
Unga Ingenjörer: 1 mandat
Erfarna Ingenjörer: 3 mandat
Sveriges Ingenjörer AB Volvo: 3 mandat
Stockholm Mälardalen: 2 mandat
Ingenjörer för ett hållbart samhälle: 7 mandat
IT, Konsult & Innovation: 3 mandat
Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna: 3 mandat
Saablistan: 4 mandat

Mandatfördelning 2018-2022

Se listan över mandatfördelningen här

 

Invalda fullmäktigeledamöter

Vi har samlat de invalda fullmäktigeledamöterna och deras kontaktuppgifter i ett separat dokument.
Se listan över fullmäktigeledamöter

Senast uppdaterad 2022-06-15
Till toppen