Sveriges Ingenjörer

Ericssonlistan – The Ericsson list

Bildad av lokalavdelningarna vid Ericsson. Vi skall använda våra erfarenheter inom Ericsson för hela förbundet! We contribute with our experiences from the changes within Ericsson.

Sveriges Ingenjörer skall vara ledande inom:

 • Lönebildningsfrågor
 • Hantering av omställningar – individens kompetenshöjning
 • Opinion för långsiktig och avancerad teknikutveckling i Sverige
 • Fackliga frågor i globala företag
 • Ingenjörskarriär – i Sverige och internationellt
 • Ingenjörens roll i samhället

Förbundet skall präglas av pragmatism, högt medlemsengagemang och god samverkan lokalt-centralt.

Our vision is a ”Sveriges Ingenjörer” that is the topic leader in:

 • Compensation
 • Handling of changes – organizations and individuals
 • Public support for Sweden as a lead technology nation
 • Employment in global companies
 • Career – in Sweden and abroad
 • The graduate engineer and society

We envision an association based om pragmatism, local-central cooperation and engaged members.

Kontaktperson:

Mikael Goldberg, mail: mikael.goldberg@ericsson.com

Kandidater:

Stefan B Hasselgren

Håkan Lönnqvist

Per Norlander

Anna B Ekebro

Mikael Goldberg

Iwe Lingström

Ulf Rosberg

Per Thell

Frans Frejdestedt

Tanja Balic

Till toppen