Sveriges Ingenjörer

Ericssonlistan – The Ericsson list

Med erfarenhet från fackligt arbete på Sveriges största arbetsgivare för ingenjörer driver vi frågor som berör alla medlemmar. With experience from union work at Sweden´s largest employer of engineers, we drive issues relevant for all members.

Programförklaring:

Sveriges Ingenjörer ska göra skillnad i debatt inom:

 • Lönebildning
 • Arbetsmiljö
 • Hybridlösningar
 • Det nya normala
 • Omställning-kompetenshöjning
 • Livslångt lärande
 • Sverige som ingenjörs och tekniknation
 • Teknik för ett hållbart samhälle
 • Ingenjörskarriär, Förbundet ska präglas av god samverkan lokalt, centralt, medlemsengagemang och pragtism

Sveriges Ingenjörer shall make a difference in the debate regarding:

 • Compensation
 • Work enviroment
 • Hybrid solutions
 • The new normal
 • Managing changes
 • Organizations and the individual´s lifelong learning
 • Sweden as a technology leader and engineering nation
 • Technology for a sustainable society
 • Engineer and career, we envision an association of pragmataism, loacal central cooperation, and engaged members

Kontaktperson:

Mikael Goldberg, mail: mikael.goldberg@ericsson.com

Kandidater:

Per Norlander

Per Thell

Anna Ekebro

Ulf Rosberg

Håkan N Lönnqvist

Frans Frejdestedt

Sonia Sangari

Lars-Åke Ekdahl

Mikael Goldberg

Iwe Lingström 

Cecilia Anneroth

Per Nordström

Nataliya Golota Olsson

Stefan Hasselgren

Torbjörn Nyman

Fredrik Larsson

Till toppen