Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i Staten

Sammanslutningen Ingenjörer i Staten är bildad för att driva en lista till Sveriges Ingenjörers fullmäktige som tar tillvara medlemmar i statlig sektors intressen.

Programförklaring

Vi vill att Sveriges Ingenjörer ska verka för att:

  • Stärka ingenjörernas roll i statsförvaltningen
  • Ingenjörer i staten har marknadsmässiga löner
  • Ingenjörer i staten har förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  • Uppmärksamma och driva frågor som rör statliga avtal och anställningsvillkor

Vi vill också att Sveriges Ingenjörer är mer aktiva och synliga i statlig sektor

Kontaktperson:

Magnus Landgren, magnus.landgren@lm.se

Kandidater:

Maria Sandberg

Magnus Landgren

Carolina Gomez Lagerlöf

Christina Eklööf

Stefan B Hållander

Sören Håkansson

Anders Larsson

Till toppen