Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i Staten

Sammanslutningen Ingenjörer i Staten är bildad för att driva en valkorporation för Sveriges Ingenjörers medlemmar i statlig sektor.

Vi vill att Sveriges Ingenjörer ska verka för att:

  • Möjliggöra att ingenjörer i staten har marknadsmässiga löner
  • Uppmärksamma och driva frågor som rör statliga avtal och anställningsvillkor
  • Stödja myndigheter och verk i sitt arbete att utföra sitt uppdrag
  • Stärka ingenjörernas roll i stadsförvaltningen
  • Vi vill också att Sveriges Ingenjörer är aktiva och synliga i de myndighetsförändringar som genomförs

Kontaktperson:

Magnus Landgren, mail: magnus.landgren@lm.se

Kandidater:

Christina Eklööf

Magnus Landgren

Carolina Gomez Lagerlöf

Håkan Wiss

Sören Håkansson

Olav Vahtras

Till toppen