Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer AB Volvo

Sveriges ingenjörer AB Volvo är en lista, som bildats av Akademikerna Volvos elva lokalföreningar spridda från Malmö i söder till Umeå i norr. På listan kandiderar förtroendevalda ingenjörer och ingenjörsmedlemmar anställda inom Volvokoncernen.

Programförklaring:

Sveriges Ingenjörer AB Volvo vill aktivt påverka Sveriges Ingenjörer för att säkra en hållbar och konkurrenskraftig industri och därmed skapa förutsättningar för alla medlemmars utveckling och karriär samt en god löneutveckling. Det snabba teknikskiftet gör att vi arbetar för att det ska finnas enastående forskning och utveckling som gör Sverige till ett unikt och spännande land att vara ingenjör i och förlägga verksamheten till.

Detta gör vi genom att:

  • Värna livslångt lärande och kompetensutveckling
  • Arbeta för att erfarenhet och kompetens värderas och belönas
  • Arbeta för en arbetsmiljö som kan fungera genom hela arbetslivet
  • Verka för ett jämställt och jämlikt arbetsklimat som tillvaratar allas fulla potential
  • Verka för att Sverige fortsätter vara en industrination i världsklass

Kontaktperson:

Katarina Strid katarina.strid@volvo.com

Kandidater:

Katarina Strid

Therese Koggdal

Peter Månsson

Mari Larsson

Berndt E G Forssell

Nevenka Vranjes

Andreas Myrelid

Ann-Cathrin Olger

Till toppen