Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer AB Volvo

Det som är bra för Volvos ingenjörer är bra för Sveriges ingenjörer. Bildad av Akademikerna Volvo som är en sammanslutning av elva akademikerklubbar inom Volvokoncernen från Malmö till Umeå.

Sveriges Ingenjörer Volvo vill aktivt påverka Sveriges Ingenjörer för att säkra alla regioners framtida industriella konkurrenskraft och därmed skapa förutsättningar för alla medlemmars livslånga utveckling och karriär samt en god löneutveckling.

Vi vill också bidra till en enastående forskning och utbildning som gör Sverige till ett unikt och spännande land att vara ingenjör och akademiker i.

Det gör vi genom att:

  • Värna livslångt lärande och kompetensutveckling i takt med teknikutvecklingen
  • Arbeta för att kompetens, utbildning och erfarenhet värderas och belönas
  • Arbeta för en arbetsmiljö som fungerar genom hela arbetslivet
  • Verka för ett jämställt och inkluderande arbetsklimat som tillvaratar allas fulla potential
  • Sprida kunskap i samhället om hur kul det är att vara ingenjör

Kontaktperson:

Peter Månsson, mail: peter.mansson@volvo.com

Kandidater:

Therese Koggdal

Peter B M Månsson

Mari Larsson

Berndt E G Forsell

Katarina Strid

Margherit L Sörensen

Till toppen