Sveriges Ingenjörer

Mera pang för pengarna

Vår ambition är ett modernt fack som vågar tänka och prova nytt. We envision a modern union that dares to think new and test ideas. Founded by the local club at Volvo Cars.

Ett modernt fack som vågar nytt:

  • En ny löne- och förhandlingsstrategi som säkrar högre löner
  • Fokusera förbundets resurser mot bättre medlemsnytta
  • Erbjud kompetensutveckling såsom studiestipendier för yrkesaktiva, förändringstöd vid teknikskiften samt jobbcoaching innan varsel
  • Förenkla för enskilda medlemmar att engagera sig fackligt i sina hjärtefrågor
  • Full transparens om förbundets ekonomi på hemsidan

A modern union that dare changes:

  • A new pay and negotiation strategy that ensure higher wages
  • Focus resources towards higher benefits
  • Offer competence development as student scholarship, support at technology shift and job coaching before notification
  • Simplyfy for individual members to engage in union issues
  • Full transparency on the economy on the web

Kontaktperson:

Maria E Guttman, mail: maria.guttman@volvocars.com

Kandidater:

Anna Margitin Blomberg

Rebecka Aurore Tonnvik

Karin Nordin

Elin A Petersson

Maria E Guttman

Amanda Vinblad

Mahin Rahimi

Ebba Lindblom

Sladjana Strbac

Marie Jansson

Anders Alminger

Ninna C E Aronsson Thim

Magnus Sundemo

Till toppen