Sveriges Ingenjörer

Saab-listan

Saab-listan representerar medlemmar i Sveriges Ingenjörer som är anställda på Saab.

Programförklaring

Saab är ett högteknologiskt industriföretag som verkar inom en bransch och vi verkar för att vårt företag och försvarsmaterialbranschens intressen tas tillvara i Sveriges Ingenjörers Fullmäktige.

Kontaktperson:

Lars Svensson, plmsvensson@gmail.com

Kandidater:

Lars Svensson

Philip Andersson

Magnus Gustafsson

Petra Eva Marie Borgstedt

Jesper Birberg

Ann-Louise Andersson

Till toppen