Sveriges Ingenjörer

Saab-listan

Saab-listan består av kandidater från Sveriges Ingenjörers lokalavdelningar inom Saabkoncernen i Sverige. Vi bevakar och driver de frågor våra som påverkar våra lokalmedlemmar inom Saabkoncernen.

Vi vill stärka Ingenjörers ställning på arbetsmarknaden i allmänhet och i industriföretag i synnerhet – synliggöra ingenjörens stora värde för landet – bevaka att landets försvarsindustri kan fortsätta att utvecklas i Sverige – verka för att förbättra ingenjörernas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Kontaktperson:

Lars Svensson, mail: plmsvensson@gmail.com

Kandidater:

Lars Svensson

Stefan Z Larsson

Magnus Gustafsson

Philip Andersson

Nils L Lindskog

Till toppen