Sveriges Ingenjörer

Universitet och högskolor

Vi värnar om Sveriges som kunskapsnation, ingenjörsutbildningens kvalitet och Sveriges försörjning av forskning inom teknik, och medicin. Bildad av oss vid högskolor och universitet.

Programförklaring

Högskolor och universitet utbildar Sveriges ingenjörer och försörjer Sverige med forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin och bidrar till Sveriges innovationskraft.

Vi verkar för att utbildning av civil- och högskoleingenjörer skall hålla en hög internationell standard. Det är en nationell angelägenhet att vi upprätthåller en hög kompetensnivå i vårt utbildningssystem. Att ha goda arbetsförhållanden är en nödvändighet och det måste finnas både tid och resurser att ägna sig år kärnverksamheten och för att kontinuerligt utbilda sig inom ett arbetsområde.

Listan är bildad av lokalföreningar vid högskolor och universitet.

En röst på oss är en röst för Sverige och förbundets framtida medlemmar.

Kontaktperson:

Peter Jacobsson Hellqvist peter.hellqvist@chalmers.se

Kandidater:

Måns Östring

Martin Eneling

Torbjörn Ilar

Teodora Retegan Vollmer

Mikael Åsman

Kjell Karlsson

Torbjörn Jacobsson

Peter Jakobsson Hellqvist

Karin Enander

Till toppen