Sveriges Ingenjörer

Universitet och Högskolor

Vi värnar om Sverige som kunskapsnation, ingenjörsutbildningens kvalitet och Sveriges försörjning av forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin. Bildad av oss vid universitet och högskolor.

Universitet och Högskolor utbildar Sveriges ingenjörer. Universitet och Högskolor är ”fabriken” som försörjer Sverige med ingenjörer. Universitet och Högskolor försörjer Sverige med forskning inom teknik, naturvetenskap och medicin.

Vi verkar för att utbildning av civil- och högskoleingenjörer skall hålla en hög internationell standard. Det är en nationell angelägenhet att vi upprätthåller en hög kompetensnivå i vårt utbildningssystem. Att ha goda arbetsförhållanden är en nödvändighet och det måste finnas både tid och resurser att ägna sig år kärnverksamheten och för att kontinuerligt utbilda sig inom sitt arbetsområde.

Listan är bildad av lokalföreningar vid universitet och högskolor.

En röst på oss är en röst för Sverige och förbundets framtida medlemmar.

Kontaktperson:

Måns Östring, mail: manan356@gmail.com

Kandidater:

Måns Östring

Claes A Niklasson

Emma Strömberg

Martin Eneling

Mikael Åsman

Jens Ekengren

Johan Kullenberg

Fredrik Edman

Kjell Karlsson

Torbjörn P E Ilar

Peter Jakobsson Hellqvist

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Nathaniel Robinson

Alexander Baltatzis

Stig Johansson

Till toppen