Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i välfärden

Listan består av kandidater som arbetar och är fackligt förtroendevalda i någon av landets 21 regioner eller 290 kommuner. Sveriges Ingenjörer har ca 8000 medlemmar inom SKR sektorn. För att upprätthålla en god välfärd behövs bra löner och villkor.

Programförklaring

Vi kommer verka för:

  • Bättre löne- och kompetensutveckling för ingenjörer under hela arbetslivet.
  • Att ett nytt tidsbegränsat löneavtal med tydligt angivna nivåer tecknas mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationerna i SKR-sektorn.
  • Att våra anställda ombudsmän får en tydligare aktiv roll i att organisera våra medlemmar.
  • Att Sveriges Ingenjörer och fackförbunden inom Saco upphör med att rabattera privata sjukvårdsförsäkringar som urholkar och dränerar den gemensamma skattefinansierade sjukvården.
  • Att våra ingenjörskollegor i den privata sektorn ställer upp för oss, då ingenjörer i SKR sektorn klassas som samhällsviktiga och därav inte kan ta till konfliktåtgärder för bättre löner och villkor.
  • En successiv arbetstidsförkortning mot målet 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

Kontaktperson:

Patrik Milton Patrik.Milton@skane.se

Kandidater:

Patrik Milton

Jasin Arkavazi

Leo Hafstad

Torbjörn Eriksson

Iowan Hedendahl

Susanna Thörnqvist

Markus Kihlgren

Johan Kallum

Claes Kilgren

Michael Öhman

Till toppen