Sveriges Ingenjörer

Ingenjörerna i Västmanland och Dalarna

Vi vill återupprätta ingenjörernas position i samhället. Sjunkande relativa lönenivåer och ökad arbetsbelastning gör ingenjörernas situation ohållbar. Vi behöver därför starkare kollektivavtal som ger oss större inflytande lokalt i företagen.

Programförklaring

Vi vill:

  • Ha ett starkt fackligt inflytande lokalt i företagen med stöd av kraftfulla kollektivavtal.
  • Säkerställa goda anställningsvillkor, stark löneutveckling och en hållbar arbetsmiljö.
  • Fackförbundet Sveriges ingenjörer är det självklara valet för alla ingenjörer.
  • Stärka nätverken mellan ingenjörer oavsett var man är och vem man är.
  • Att alla medlemmar får ett kraftfullt stöd från Sveriges ingenjörer oavsett litet företag utan lokalavdelning eller stort multinationellt företag.
  • Stärka vår konfliktfond för att kunna ta kraftmätningen med arbetsgivarna.
  • Livslångt lärande stärker ingenjörernas attraktivitet. Vi vill verka för att det blir lika normalt för 50+ som 20+ att bredda sin kompetens.

Kontaktperson:

Mikael Blomqvist mikael@blomqvist.org

Kandidater:

Mikael Blomqvist

Johanna Holmlund

David Lindgren

Mikael Hjort

Jacob Engert

Inger Segerqvist

Stefan U Springmann

Bo G Westman

Jan Skogeby

Artem Adylev

Till toppen