Sveriges Ingenjörer

Klöver Dam – kvinnligt nätverk

Listan omfattar kvinnliga ingenjörer från olika branscher och olika delar av Sverige. Vårt mål är sådan jämställdhet att kvinnliga nätverk inte behövs.

Programförklaring

Vi vill:

  • Främja jämlikhet med fokus jämställdhet, vilket innebär lika lön och karriärmöjligheter för likvärdig kompetens och prestation
  • Genom opinionsbildning påverka attityder för att skapa ett öppet och tillgängligt arbetsliv för olika livssituationer.
  • Öka flickors och icke-binäras intresse för tekniska utbildningar och fackligt arbete
  • Tillsammans med andra aktörer verka för jämlikhet under utbildning och yrkesliv

Genom att:

  • Med motioner påverka förbundet att lägga större fokus på ovanstående frågor.
  • Alltid läsa, kommentera, och påverka program och förslag i fullmäktige utifrån vårt fokusperspektiv

Kontaktperson:

Karin Stihl karin.stihl@gmail.com

Kandidater:

Pia Hill

Anke Krönert

Katarina Wigginton

Karin Stihl

Cecilia Wahlström

Cecilia Leman

Jemila Habainy

Nicolin Ahlqvist

Katarina Samuelsson

Suncana Bandalo

Till toppen