Sveriges Ingenjörer

Klöver Dam – kvinnligt nätverk

Vårt mål är sådan jämställdhet att kvinnliga nätverk inte behövs. Nätverket omfattar kvinnliga ingenjörer från olika branscher och olika delar av Sverige.

Vi vill:

  • Främja jämlikhet med fokus på jämställdhet, vilket innebär lika lön och karriärmöjligheter för likvärdig kompetens och prestation.
  • Öka unga flickors intresse för tekniska utbildningar och fackligt arbete.
  • Genom opinionsbildning påverka attityder för att skapa ett öppet och tillgängligt arbetsliv för olika livssituationer.
  • Tillsammans med andra aktörer verka för jämlikhet under utbildning och yrkesliv.

Kontaktperson:

Pia Hill, mail: pia_hill@hotmail.com

Kandidater:

Pia Hill

Katarina Wigginton

Judit Burda

Sofia Johannesson

Anke Krönert

Karin Hill

Helena S Larsson

Arezou Taghizadeh

Till toppen