Sveriges Ingenjörer

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Bildad av yrkesföreningen och nätverket av Brand- och Riskhanteringsingenjörer, också kallade SVEBRING. Yrkesföreningen har drygt 1150 medlemmar.

Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer vill verka för:

  • att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter i arbetet samt verka för ökad mångfald i arbetslivet
  • att hög ingenjörskompetens värderas och belönas i samhället
  • en utveckling som positivt värderar enskilda medlemmars kompetens, kreativitet, och sociala ansvarstagande
  • att Brand- och Riskhanteringsutbildningarna häller kvalitet i världsklass
  • att Sveriges Ingenjörer utvecklar yrkesföreningarna och dess bidrag till ingenjörsvetenskapen
  • att Sveriges Ingenjörer främjar ett hållbart samhälle och arbetsliv

Kontaktperson:

Mikael Andersson, mail: mikael.andersson@rtj.lulea.se

Kandidater:

Mikael Andersson

Elin Theander

Johan Gert

Susanne Stenlund

Anders Markus

Lennart Jonsson

Minna Bodin

Till toppen