Sveriges Ingenjörer

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Vi är en yrkesförening inom Sveriges Ingenjörer. Vi företräder Brand- och Civilingenjörer i Riskhantering/Brandteknik.

Föreningen företräder yrkesgruppen, bevakar och verkar för medlemmarnas intressen i yrkeslivet på både riksplanet och lokalt, samt förmedlar information i fackliga frågor till medlemmarna. Föreningen har drygt 1 300 medlemmar som är yrkesverksamma, studerande och pensionärer.

Kontaktperson:

Ida Luther Wallin

Till toppen