Sveriges Ingenjörer

Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer

Vi är en yrkesförening inom Sveriges Ingenjörer. Vi organiserar Brand- och Civilingenjörer i Riskhantering/Brandteknik. I praktiken betyder detta att vi arbetar som ett branschnätverk och inte med traditionella fackliga frågor såsom förhandling.

Vi vill påverka i frågor som utbildning, kompetens, remissfrågor och annat branschrelaterat. Vi kan också agera bollplank i förhandlingsfrågor om det har särskild bransch-relevans. Vi är drygt 1000 medlemmar i yrkesföreningen.

Kontaktperson:

Elin Theander elin.theander@gmail.com

Kandidater:

Susanne Stenlund

Elin Theander

Axel Wahle

Till toppen