Sveriges Ingenjörer

Ingenjörer i Väst

Vi är Ingenjörer från Västsverige som verkar för en stark region i teknikens framkant i ett hållbart samhälle. We are graduate engineers from western Sweden working for a strong region in the forefront of sustainable technology.

Programförklaring

Ingenjörer i Väst – stärker dagens och framtidens ingenjörer

Vi verkar för:

 • Västeuropeiska löner i Västsverige
 • Balans i livet, familj, arbete, fritid
 • Trygghet genom kompetensutveckling och rättvisa villkor
 • Hållbara miljötekniska lösningar
 • Arbetsplatser med mångfald
 • Stark svensk industri byggd av ingenjörer
 • Stimulera teknikintresset hos unga
 • Öka Sveriges Ingenjörers närvaro i Västsverige

We want to strenghten todays and future engineers

We work for:

 • Western European wages in western Sweden
 • Balance in life, family, work, leisure
 • Employability trough competence development and fair conditions
 • Diveristy in workplaces
 • Strong Swedish industry based on engineering

Kontaktperson:

Anders Ripa anders@ripa.se

Kandidater:

Anders Ripa

Gunnar Parkefelt

Per Tore Eidsvik

Susann Lindqvist

Audun Tengs

Elisabeth Gårdbäck

Christer Lund

Till toppen