Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer Norr

Vi vill förbättra villkoren för våra medlemmar i Norr, utifrån de speciella förutsättningar som vi lever med, långa avstånd och begränsade möjligheter att byta jobb, nej till ett lägre löneläge än övriga landet.

Programförklaring:

Utveckla lönestrategier I Norrland, att byta jobb är för många norrlandsingenjörer är inte lika enkelt som i andra regioner – även lojalitet och djup kompetens ska belönas. Främja de regionala initiativen Norrbotniabanan, batterifabriken, fossilfri omställning av grus och stålproduktion, samt kommande, spännande satsningar.

Ett starkt näringsliv som stöttas av goda kommunikationer och möjliggör arbets- och utbildningspendling tror vi är bra för regionen och inte minst för jämställdheten.

Kontaktperson:

Ulf Grönberg, mail: ulf-gronberg@hotmail.com

Kandidater:

Magnus Jälmbrant

Johan Granberg

Johnny Dahlberg

Ulf Grönberg

Christer L Holmberg

Stefan Wänstedt

Håkan Andersson

Till toppen