Sveriges Ingenjörer

Sydöstra Sveriges Ingenjörer

Bildad av distrikt Sydost. Sydöstra Sveriges Ingenjörer är valkorporationen för Dig som arbetar eller studerar utanför storstäderna i Sverige. Vi som finns på listan bor och arbetar i Kronobergs, Kalmar.

Några frågor som är viktiga för oss är: Lönepolitik och avtal som hjälper Dig som arbetar i små och medelstora företag eller offentlig sektor.

Löneavtalen skall säkra att man kan jobba på mindre orter utan att halka efter i löneutveckling. Detta måste gälla såväl privata som offentliga arbetsgivare.

Utbildningar på regionala högskolor måste hålla en hög kvalitetsnivå så att de som studerar där är relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden.

Forskning och utveckling bör gärna ha koppling till lokalt näringsliv, exempelvis material-teknisk forskning och utbildning i samarbete med skogsindustrin.

Sveriges Ingenjörer måste vara synliga även långt ifrån storstäderna och kunna erbjuda engagemang och facklig hjälp till sina medlemmar oavsett var i landet dessa bor.

Kontaktperson:

Anders L Johansson, mail: anders@smok.nu

Kandidater:

Anders L Johansson

Per-Philip Sollin

Per-Inge Bäck

Walter Rydström

Till toppen