Sveriges Ingenjörer

Sydöstra Sveriges Ingenjörer

Listan är framtagen i region Sydost d.v.s. Kronberg, Kalmar och Blekinge län för att verka för Ingenjörsyrket och dess villkor för att säkerhetsställa likhet för ingenjörer var än i Sverige man verkar.

Programförklaring:

Att bedriva verksamhet utanför storstadsregionerna för alla de medlemmar som inte bor och verkar där så att förutsättningarna blir lika på alla sätt oavsett bostadsort. Oftast glöms det lokala fokuset bort och detta vill vi verka för att så inte detta ska ske. Inte minst gäller det den lokala regionala lönebildningen där samma förutsättningar ska råda oavsett plats i landet där man strävar efter lika förutsättningar för alla medlemmar.

Kontaktperson:

Hans Wendel hans.wendel@hotmail.com

Kandidater:

Helen Keijser

Hans Wendel

Per-Philip Sollin

Per-Inge Bäck

Walter Rydström

Jan Malmström

Anders L Johansson

Till toppen